Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur
Zoeken in

Werkinstructie vermissingen reisdocumenten Caribisch deel van het Koninkrijk

Er is geen verplichting om aangifte te doen bij de politie van een vermissing van een reisdocument. Het opnemen van verklaring van vermissing bij burgerzaken of het kabinet is voldoende. Deze instructie beschrijft de werkwijze.

Geen aangifte bij de politie

Als een burger zijn paspoort of Nederlands identiteitskaart kwijt is wegens verlies of diefstal dan kan hij zonder een proces-verbaal van de politie de vermissing doorgeven bij burgerzaken of het kabinet. Burgerzaken of het kabinet neemt de vermissingsverklaring op. De vermissingsverklaring vervangt het proces-verbaal van de politie.

Verklaring van vermissing

Zoals eerder is beschreven wordt in geval van een vermissing een vermissingsverklaring opgemaakt.

 • Hiervoor gebruik je het bestaande C2 formulier.
 • De burger verklaart door middel van dit formulier op welke manier het document vermist is geraakt.
 • Als het proces-verbaal aanwezig is wordt het nummer opgenomen in de verklaring.
 • Als de precieze datum en/of tijdstip van verlies/diefstal totaal onbekend is wordt de datum van vermissing als volgt ingevuld: (00-00-0000).
 • Als de burger een nieuw reisdocument aanvraagt wordt het C2 formulier bewaard in de reisdocumentenadministratie. Als de burger niet direct een nieuw reisdocument aanvraagt wordt het C2 formulier als brondocument PIVA gearchiveerd en 16 jaar bewaard. Als een proces-verbaal aanwezig is (bijvoorbeeld bij beroving/diefstal) wordt deze bij het C2 formulier gevoegd.

Registratie van vermissing

Nadat de vermissingsverklaring is opgemaakt registreer je de vermissing in de PIVA of het RAAS.

 • Voorlopig vul je in het veld voor het proces-verbaal nummer een fictief nummer in, bij voorbeeld 11111. Als er wel een proces-verbaal aanwezig (bij voorbeeld bij beroving/diefstal) dan vul je het nummer van het proces-verbaal in.
 • Nadat de verklaring van vermissing is afgelegd is het reisdocument van rechtswege vervallen.
 • Je stuurt een C7 formulier naar RvIG om het documentnummer in het Basisregister reisdocumenten te registeren.

Vermist reisdocument teruggevonden

Als een document na aangifte van vermissing wordt teruggevonden mag je de registratie in de PIVA niet ongedaan maken. De houder is verplicht om het teruggevonden reisdocument in te leveren bij burgerzaken (artikel 56 van de Paspoortwet). Je vernietigt het document op de voorgeschreven manier.

Aandachtspunten

 • Bij drie of meer vermissingen in vijf jaar verwijs je de burger niet meer door naar de politie
 • Als er duidelijk sprake is van diefstal kun je de burger adviseren om ook aangifte te doen bij de politie.
 • Als een reisdocument in het buitenland is vermist of gestolen volstaat het opmaken van een vermissingsverklaring bij burgerzaken of het kabinet. Je verwijst de burger niet meer door naar de politie
 • Als je vermoedt dat er met het reisdocument fraude of misbruik is gepleegd doe je aangifte bij de politie.

Delen

Scroll naar boven