Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijzigingen in de BRP per 15 juli

Vanaf 15 juli is een nieuwe versie van het Logisch Ontwerp (LO) BRP van kracht.

Dit LO 4.4 bevat de volgende wijzigingen:

Volledige registratie EU-kiesrechtgegevens

Voorafgaand aan elke verkiezing van het Europees Parlement wisselen EU-lidstaten gegevens uit over kiesgerechtigde burgers. Om zo te voorkomen dat deze burgers twee oproepkaarten ontvangen voor de verkiezingen (in de lidstaat van verblijf en in de lidstaat van herkomst). Vanaf 15 juli is het mogelijk om het laatste adres en de plaats in lidstaat van herkomst te registreren in de BRP.

Deze aanpassing heeft impact op alle gemeenten. Een EU-burger die in Nederland verblijft, kan met het Y-32-formulier aangeven in Nederland te willen stemmen voor het Europees Parlement. Op dit formulier wordt het laatste adres en woonplaats in de EU-lidstaat van herkomst ingevuld. Gemeenten nemen de gegevens van het Y32-formulier op in de BRP. Het adresgegeven was het enige van die gegevens dat nog niet in de BRP kon worden ingevoerd. Dankzij de wijziging in het Logisch Ontwerp BRP en de bijbehorende aanpassingen in de Handleiding Uitvoeringsprocedures is dit nu wel mogelijk. De eerstvolgende verkiezingen voor het Europees Parlement zijn van 6 tot 9 juni 2024. Zie verder: Model Y 32 (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland) op de website van de Rijksoverheid.

Haal Centraal API’s fase I-2 (Reisdocumenten)

Het programma Haal Centraal zorgt ervoor dat gemeenten en andere afnemers basisgegevens uit landelijke registraties eenvoudig direct bij de bron kunnen ophalen via Application Programming Interfaces (API's). Daardoor hoeven gemeenten geen eigen gegevensmagazijnen meer bij te houden ten behoeve van binnengemeentelijke bevragingen. De BRP is één van die landelijke basisregistraties. In een eerder stadium is BRP Personen API in productie gegaan. Nu is het de beurt aan de BRP Reisdocumenten API. Bekijk het Logisch Ontwerp BRP en de BRP-API-pagina’s op GitHub voor de details van deze nieuwe API.

Alleen deelnemers aan de pilot van Haal Centraal kunnen gebruik maken van de BRP API's. Deelname aan de pilot is mogelijk door een convenant te ondertekenen en vervolgens aan te sluiten op de API’s.

Delen

Scroll naar boven