Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijzigingen in het Logisch Ontwerp BRP

Het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP, hierna: het LO) bevat alle eisen waaraan systemen die deel uitmaken van het BRP-stelsel, moeten voldoen. De meeste aanpassingen en verbeteringen in de BRP vereisen dan ook een aanpassing van het LO.

RvIG publiceert vier keer per jaar een nieuwe versie van het LO: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Om de druk op gemeenten en hun leveranciers te beperken, worden wijzigingen met impact op gemeentelijke systemen zoveel mogelijk doorgevoerd in de LO-versies van 1 januari en 1 juli. Dit zijn de twee datums waarop wijzigingen in wet- en regelgeving in werking kunnen treden.

Met ingang van 2024 start RvIG voor het LO met een nieuwe versienummering. Het nummer bestaat uit het jaar, gevolgd door een punt, de letter Q en het nummer van het kwartaal.

Op deze pagina staan de onlangs opgeleverde wijzigingen en de aankomende wijzigingen in het LO. Het W-nummer bij elke wijziging is een volgnummer dat RvIG aan een wijziging toekent en waarmee RvIG wijzigingen in de tekst van het LO markeert en identificeert.

De beschrijving van een wijziging in het LO bestaat uit twee documenten. Het eerste document bevat een beschrijving van de functionele inhoud van de wijziging en de impact op andere partijen en systemen (de oplegnotitie). Het andere document beschrijft per gewijzigde paragraaf van het LO: de nieuwe tekst, gewijzigde tekst en vervallen tekst (het LO-wijzigingsdocument).

Zodra de oplegnotitie en het LO-wijzigingsdocument van een wijziging in het LO gereed is, worden deze bij de wijziging toegevoegd. Het wijzigingsdocument wordt alleen in pdf gepubliceerd in verband met de duidelijkheid.

Heb je moeite met het lezen van pdf-documenten? Neem dan contact op met onze Frontoffice via info@rvig.nl.

 

Geplande wijzigingen

LO BRP 2024.Q1 (1 januari 2024)

Met ingang van 2024 start RvIG voor het LO met een nieuwe versienummering. Het nummer bestaat uit het jaar, gevolgd door een punt, de letter Q en het nummer van het kwartaal.

W180 Oplossen verschillen BAG-BRP Toelichting Oplegnotitie
(nieuwe versie 8 november)
Wijzigingsdocument
(nieuwe versie 8 november)

LO BRP 2024.Q2 (1 april 2024)

W164 Verschillen in kolomnamen landelijke tabellen CSV versus PDF Toelichting Oplegnotitie Wijzigingsdocument  
W172 BRP API’s Fase II (Informatievragen) 
Deze wijziging is afhankelijk van de inwerkingtreding van het Experimentbesluit Dataminimalisatie.
Toelichting Oplegnotitie Wijzigingsdocument Experimentenbesluit Dataminimalisatie

W187 Haal Centraal API's Fase I-4 (verblijfplaatshistorie)

Toelichting Oplegnotitie Wijzigingsdocument

Toekomstige wijzigingen die nog niet aan een specifieke versie van het LO zijn toegekend

W118 Uitfaseren mailboxserver Toelichting
W181 BSN op Caribisch Nederland (CN) Toelichting

Eerder opgeleverde wijzigingen

LO BRP 4.5 (1 oktober 2023)

W146 Melding aan bewoners bij nieuwe inschrijving woonadres (Seintje)

Toelichting Oplegnotitie Wijzigingsdocument Experimentenbesluit Bijhouding BRP
W185 BRP API's Fase I-3 (Bewoning) Toelichting Oplegnotitie Wijzigingsdocument  

LO BRP 4.4 (15 juli 2023)

W082 Volledige registratie EU-kiesrechtgegevens Toelichting Oplegnotitie Wijzigingsdocument
W171 Haal Centraal API’s Fase I-2 (Reisdocumenten) Toelichting Oplegnotitie Wijzigingsdocument

Wijzigingen die niet meer in een LO worden doorgevoerd

W173 Gemeente als ABO
Er bleek uiteindelijk geen LO-wijziging nodig.
Toelichting
W179 Nieuwe voorziening adreswijziging buitenland SDG compliant
Er bleek uiteindelijk geen LO-wijziging nodig.
Toelichting
W184 FormFeed niet meer toestaan in vrije berichten.
Deze wijziging wordt niet geïmplementeerd: dit heeft heel veel impact op de programmatuur van de softwareleveranciers, terwijl dit na het uitfaseren van de mailboxserver geen issue meer is.
 
Toelichting
Scroll naar boven