Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Aansluiting testen en toetsen BSN

Inleiding

Als een organisatie volgens de Wet algemene bepalingen BSN gebruiker is, kan de organisatie gebruik gaan maken van de Beheervoorziening BSN (BV BSN) om verificatievragen te stellen. Met deze verificatievragen kan de identiteit en het Burgerservicenummer van een burger, bijvoorbeeld bij een loket, op basis van identificerende persoonsgegevens worden geverifieerd. Het verdient daarbij de voorkeur om deze persoonsgegevens over te nemen uit een identiteitsdocument. Hierna kan het Burgerservicenummer op een betrouwbare wijze in de administratie van de gebruiker worden gebruikt. Om daadwerkelijk van de BV BSN gebruik te kunnen maken moet de aansluitprocedure worden doorlopen. Deze procedure, en de daarin te nemen stappen is te vinden op de website van RvIG

Naast het doorlopen van dit proces moetendoor de gebruiker een aantal technische voorzieningen worden gerealiseerd. Voordat van deze voorzieningen betrouwbaar gebruik kan worden gemaakt moeten ze getest (stap 6 uit de aansluitprocedure) en getoetst worden (stap 7). Testen en toetsen is onderdeel van de aansluitprocedure van de BV BSN. Ook andere partijen (zoals softwareleveranciers) mogen hun technische voorziening testen. Tijdens het test- en toetsproces hebben technisch contactpersonen van de “tester” en beheerorganisatie regelmatig overleg over technische details als ip-adressen en digitale certificaten. In deze notitie wordt ingegaan op de (functionele) inhoud van de testset en de aansluittoets. Hiermee wordt beoogd dat de gebruiker zich goed kan voorbereiden op de aansluittoets en het daarop volgend gebruik van de BV BSN.

Doelstelling aansluittoets

De aansluittoets biedt de waarborg voor de aansluitende gebruikers en voor de BV BSN dat bij aanvang van het BV BSN gebruik door de gebruiker de geteste functionaliteit werkt. Daarnaast wordt door de aansluittoets voorkomen dat de organisatie en systemen van de BV BSN in de productiesituatie onnodig worden belast door het aansluiten van slecht functionerende voorzieningen.

Achtergrond

In het najaar van 2007 is het Burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Het BSN is een uniek nummer, dat voor de meeste burgers gelijk is aan hun sofi-nummer. Het speelt binnen de gegevenshuishouding van de overheid een spilfunctie: persoonsgebonden gegevens kunnen doelmatig en – mits wettelijk toegestaan – betrouwbaar worden uitgewisseld tussen overheid en burger en tussen (semi-) overheidsorganisaties onderling. Om dit technisch mogelijk te maken is een systeem, de Beheervoorziening Burgerservicenummer (BV BSN), ingericht.
De BV BSN is het geheel van voorzieningen dat het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN verzorgt. Daarnaast wordt met behulp van de beheervoorziening ook (geautoriseerd en op basis van een beperkt aantal vragen) toegang verkregen tot identificerende persoonsgegevens en kan worden gecontroleerd of identiteitsdocumenten die aan het loket worden gebruikt nog in omloop mogen zijn. Op deze wijze kan, aan het loket van een gebruiker van het BSN, de identiteit en BSN van een burger aan het loket betrouwbaar worden vastgesteld.

De BV BSN functioneert daarbij als een berichtenmakelaar; de informatie die vanuit diverse bronnen wordt betrokken wordt aan gebruikersystemen (wederom servers) doorgeven; er is dus geen rechtstreekse gebruikersinterface. Het systeem is ingericht op 24 uur gebruik per dag en 7 dagen per week. De Beheervoorziening spreekt XML/SOAP met haar gebruikers. In onderstaande figuur wordt de architectuur van de BV BSN weergegeven.

Image
Een schematische weergave van de architectuur van de beheervoorziening bsn, bvbsn

Gebruikers worden hierin per sector of organisatie aangesloten. Omdat de beheervoorziening uitsluitend in (synchrone) XML berichten spreekt is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor opname in de gebruikersprocessen en het realiseren van een gebruikersinterface. Veelal zal hierbij een systeem dat de huidige processen ondersteund worden uitgebreid.

Een organisatie die een systeem gaat gebruiken dat de aansluiting op de BV BSN omvat zal deze willen testen en toetsen. Zo kan door de gebruiker worden vastgesteld of de aansluiting correct functioneert. Daarnaast toetst de beheerorganisatie van de BV BSN of de (nieuwe) aansluiting past op de interface en de integriteit van het systeem niet in gevaar brengt. Voor beide activiteiten stelt de beheerorganisatie van de BV BSN faciliteiten beschikbaar. In dit document worden de testset en de inhoud van de toets gedefinieerd.

De diensten van de BV BSN

Voor gebruikers biedt de BV BSN vijf diensten: vier rond BSN en de identificerende gegevens van een persoon en één over de geldigheid van een identiteitsdocument (van waaruit de identificerende gegevens bij voorkeur zijn overgenomen). Op hoofdlijnen (voor de details wordt verwezen naar het Logisch Ontwerp [1]) zien de diensten er als volgt uit:

 1. Toets BSN
  De beheervoorziening BSN toetst of het opgegeven nummer voldoet aan de eisen voor het nummer én of het nummer daadwerkelijk “in verkeer” is.
   
 2. Haal identificerende gegevens op
  De beheervoorziening BSN haalt op basis van het opgegeven BSN de identificerende gegevens van een persoon op.
   
 3. Opvragen BSN
  Op basis van opgegeven identificerende persoonsgegevens haalt de BV BSN het BSN op. Dit lukt alleen maar als de opgegeven identificerende persoonsgegevens zodanig (onderscheidend) zijn dat één (en slechts één) persoon bij de gegevens wordt gevonden.
   
 4. Controleer nummer en identificerende gegevens
  De BV BSN toetst of het opgegeven nummer een BSN is én of de bijbehorende persoonsgegevens overeenkomen (“matchen”) met de opgegeven identificerende gegevens.
     
 5. Toets identiteitsdocument
  Op basis van een opgegeven documentnummer en documenttype achterhaalt de BV BSN of het document gebruikt kan worden als identiteitsdocument conform artikel 1 van de WID.

Beschrijving testset (voor stap 6 aansluitprocedure)

Om een goede test uit te kunnen voeren is het belangrijk om, vanuit een gegeven invoer, de uitkomst te voorspellen. Feitelijk is dat reeds voor enkele eenvoudige gevallen in de aansluittoets gedaan. Er is daarnaast voor gekozen om een beschrijving van de testset op te nemen. Hiermee kan, naar wens van de gebruiker, een groot aantal testscenario’s worden gemaakt. Het feit dat het hiervoor noodzakelijk is de werking van BV BSN enigszins te bestuderen wordt als pré beschouwd!
De gegevens uit deze testset zijn volledig gefingeerd. Ze vertonen derhalve geen enkele gelijkenis met personen die echt bestaan. In alle test- en toetsomgevingen van de BV BSN is gegarandeerd deze testset aanwezig. De inhoud van de testdatabase kun je opvragen via info@rvig.nl.

Beschrijving aansluittoets (stap 7 aansluitprocedure)

Met de aansluittoets wordt zeker gesteld dat de voorziening van de nieuwe BV BSN gebruiker aan een aantal minimale eisen voldoet. Gedacht wordt daarbij onder meer aan de vulling van verplichte velden. Doordat de gebruiker zelf verklaart dat de door zijn voorziening getoonde resultaten voldoen aan de uitvoervoorspelling wordt ervoor gezorgd dat een minimaal testproces plaatsvindt. De verwachting (en het advies) is dat veel organisaties er voor zullen kiezen hun voorzieningen veel uitgebreider te testen.
De testgevallen van de aansluittoets zijn beschreven in bijlage 1. Deze testgevallen kunnen ook als inspiratiebron dienen voor aanvullende testbeschrijvingen. Al voor de daadwerkelijke aansluittoets kunnen deze testen ook al worden uitgevoerd.

Bij de aansluittoets voert de aansluitende partij zelf de testen uit; vanuit de gegevens die in de logboeken worden opgeslagen kan de technisch contactpersoon van de BV BSN verklaren of aan de minimale eisen wordt voldaan. Zoals in de aansluitprocedure staat vermeld, moet je vooraf contact opnemen met de technisch contactpersoon van de beheerorganisatie beheervoorziening BSN om af te stemmen wanneer de aansluittoets zal gaan plaatsvinden. In die gevallen dat een gebruiker (gedurende de aansluitprocedure) heeft aangegeven niet alle 5 de diensten te gaan gebruiken kan worden volstaan met het toetsen van de wel te gebruiken diensten. Wordt in een later geval besloten om een dienst aan de gebruikersvoorziening toe te voegen dan dient voor deze dienst de aansluittoets alsnog te worden doorlopen.

Aanvullende informatie

 

Bijlage 1 Aansluittoets

In deze bijlage staan de testen die onderdeel uitmaken van de aansluittoets.

A. Toets BSN

Test A1 Veld Invoer Verwachte uitvoer
BSN 123456789  
Omschrijving resultaat   Nummer is geen BSN

 

Test A2 Veld Invoer Verwachte uitvoer
BSN 999990068  
Omschrijving resultaat   Nummer is een BSN

B. Haal identificerende gegevens op

Test B.1 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

999990068

 

999990068

Voornamen

 

Rozen

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

Geslachtsnaam

 

Groeman

Geboortedatum

 

19470909

Geboorteplaats

 

's-Gravenhage

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

 

M

Gemeente van inschrijving

 

's-Gravenhage

Straatnaam

 

Zuiderparklaan

Huisnummer

 

12

Huisletter

 

 

Huisnummer toevoeging

 

 

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

 

2574HA

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

 

 

Test B.2 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

 

999990160

 

999990160

Voornamen

 

Hendrik Jan

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

de

Geslachtsnaam

 

Brink

Geboortedatum

 

19711213

Geboorteplaats

 

Utrecht

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

 

M

Gemeente van inschrijving

 

Utrecht

Straatnaam

 

St. Jacobsstraat

Huisnummer

 

400

Huisletter

 

L

Huisnummer toevoeging

 

Toe

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

 

3511BT

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

Zwitserland

C. Opvragen BSN

Test C.1 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

 

 

999990160

Voornamen

 

Hendrik Jan

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

de

Geslachtsnaam

Brink

Brink

Geboortedatum

19711213

19711213

Geboorteplaats

 

Utrecht

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

M

M

Gemeente van inschrijving

 

Utrecht

Straatnaam

 

St. Jacobsstraat

Huisnummer

 

400

Huisletter

 

L

Huisnummer toevoeging

 

Toe

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

 

3511BT

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

Zwitserland

 

Test C.2 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

 

 

999990160

Voornamen

 

Hendrik Jan

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

de

Geslachtsnaam

 

Brink

Geboortedatum

19711213

19711213

Geboorteplaats

 

Utrecht

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

M

M

Gemeente van inschrijving

 

Utrecht

Straatnaam

 

St. Jacobsstraat

Huisnummer

400

400

Huisletter

 

L

Huisnummer toevoeging

 

Toe

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

3511BT

3511BT

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

Zwitserland

 

Test C.3 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

 

999994931

Voornamen

 

Jan

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

de

Geslachtsnaam

Jager

Jager

Geboortedatum

19701201

19701201

Geboorteplaats

 

Hellevoetsluis

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

V

V

Gemeente van inschrijving

 

Amsterdam

Straatnaam

 

Acacia

Huisnummer

 

55

Huisletter

 

 

Huisnummer toevoeging

 

 

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

 

3224EA

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

 

Indicatie geheim

 

Ja

 

Test C.4 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

 

 

Voornamen

 

 

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

Geslachtsnaam

Kooyman

 

Geboortedatum

20030303

 

Geboorteplaats

 

 

Geboorteland

 

 

Geslacht

V

 

Gemeente van inschrijving

 

 

Straatnaam

 

 

Huisnummer

 

 

Huisletter

 

 

Huisnummer toevoeging

 

 

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

 

 

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

 

Melding

 

Meerdere resultaten gevonden

Resultaatcode

 

23003

D. Controleer nummer en identificerende gegevens

Test D.1 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

999994396

999994396

Voornamen

 

Eisa

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

von

Geslachtsnaam

Thursen

Thursen

Geboortedatum

20000505

20000505

Geboorteplaats

 

Hellevoetsluis

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

V

V

Gemeente van inschrijving

 

Hellevoetsluis

Straatnaam

 

Cronus

Huisnummer

 

555

Huisletter

 

 

Huisnummer toevoeging

 

 

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

 

3225TD

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

 

 

Test D.2 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

999994396

999994396

Voornamen

 

Eisa

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

von

Geslachtsnaam

 

Thursen

Geboortedatum

20000505

20000505

Geboorteplaats

 

Hellevoetsluis

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

V

V

Gemeente van inschrijving

 

Hellevoetsluis

Straatnaam

 

Cronus

Huisnummer

555

555

Huisletter

 

 

Huisnummer toevoeging

 

 

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

3225TD

3225TD

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

 

 

Test D.3 Veld

 

Invoer

 

Verwachte Uitvoer

BSN

999990019

999990019

Voornamen

 

Erebos

Voorvoegsel geslachtsnaam

 

 

Geslachtsnaam

Bultenaar

Bultenaar

Geboortedatum

20000401

20000401

Geboorteplaats

 

Hellevoetsluis

Geboorteland

 

Nederland

Geslacht

M

M

Gemeente van inschrijving

 

Hellevoetsluis

Straatnaam

 

Eik

Huisnummer

 

555

Huisletter

 

 

Huisnummer toevoeging

 

 

Aanduiding bij huisnummer

 

 

Postcode

 

3224TB

Locatiebeschrijving

 

 

Land vanwaar ingeschreven

 

 

Gegevens in onderzoek

 

Geboortedatum is in onderzoek (010310)

Delen

Scroll naar boven