Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisregister reisdocumenten

Het Basisregister reisdocumenten bevat Nederlandse reisdocumenten die niet meer in omloop mogen zijn omdat ze van rechtswege zijn vervallen (artikel 47 Paspoortwet). De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert het Basisregister. Toegang hebben alleen bestuursorganen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken.

Tijdelijke naamswijziging

Per 1 januari 2021 is er sprake van een overgangssituatie, omdat de Paspoortwet is vernieuwd. Het oude Basisregister reisdocumenten heet voortaan formeel het Register vermiste of vervallen reisdocumenten. Hierin worden alleen reisdocumenten die niet meer in omloop mogen zijn geregistreerd. Dit register blijft bestaan totdat het nieuwe Basisregister reisdocumenten volledig in gebruik is. Het nieuwe Basisregister reisdocumenten bevat de gegevens van alle verstrekte reisdocumenten en hun status: in aanvraag, geldig, ongeldig (met inbegrip van de reden van ongeldigheid) en definitief aan het verkeer onttrokken. Omdat dit een tijdelijke naamswijziging is passen we niet de hele website aan. Als op deze website wordt verwezen naar het Basisregister reisdocumenten kunnen beide registraties worden bedoeld. Bestaande werkprocessen wijzigen nog niet, als dit het geval is wordt dit op deze website vermeld.

Redenen opname in Basisregister reisdocumenten

De meest voorkomende redenen dat een reisdocument van rechtswege vervalt zijn:
•    Het reisdocument is gestolen of als vermist opgegeven
•    De houder is overleden
•    De geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het burgerservicenummer of het geslacht van de houder zijn gewijzigd
In het Basisregister wordt het nummer van het reisdocument en een aantal persoonsgegevens opgenomen.

Wijziging in Basisregistratie personen (BRP)

Door bepaalde wijzigingen in een persoonslijst (iemands persoonsgegevens in de BRP), vervalt het reisdocument dat aan deze persoon is uitgegeven van rechtswege. Het gaat om wijzigingen in de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het burgerservicenummer of het geslacht van de houder. Deze wijzigingen worden verwerkt in de BRP. De gemeente plaatst vervolgens een ‘R’ in categorie 12 op de persoonslijst.

Daarna wordt een automatisch bericht verzonden naar het Basisregister reisdocumenten. De al uitgegeven reisdocumenten van de persoon worden dan in het Basisregister geregistreerd. De houder van het reisdocument moet daarover zo snel mogelijk worden geïnformeerd, zodat het reisdocument fysiek kan worden ingehouden. Dat voorkomt mogelijke problemen voor deze persoon.

Scroll naar boven