Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisregister reisdocumenten

Het Basisregister Reisdocumenten (BR) bevat informatie over Nederlandse reisdocumenten die gepersonaliseerd zijn, uitgereikt zijn, niet meer in omloop mogen zijn omdat ze van rechtswege zijn vervallen (artikel 47 Paspoortwet) of zijn onttrokken aan het maatschappelijk verkeer. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert het BR. Alleen bestuursorganen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun publiekrechtelijke taken hebben toegang tot het register.

Welke gegevens staan in het register?

Per 1 januari 2021 is er sprake van een overgangssituatie omdat de Paspoortwet is vernieuwd. Het bestaande Basisregister Reisdocumenten heet vanaf dan formeel het Register vermiste of vervallen reisdocumenten. Hierin worden alleen reisdocumenten geregistreerd die niet meer in omloop mogen zijn. Vanaf 1 oktober 2023 is het nieuwe Basisregister Reisdocumenten compleet. Het bevat informatie over alle documenten die in omloop zijn of in het verleden zijn geweest binnen de wettelijke bewaartermijn. Het Register vermiste of vervallen reisdocumenten blijft bestaan totdat het nieuwe Basisregister Reisdocumenten volledig in gebruik is.

Welke documenten worden opgenomen?

Gegevens van alle paspoorten, identiteitskaarten en andere reisdocumenten worden opgenomen in het BR. Daarin wordt het nummer van het reisdocument en een aantal persoonsgegevens opgenomen. Denk aan: de geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, het burgerservicenummer en geslacht van de houder. Daarin houden we ook de levensloop van het reisdocument bij met bijbehorende status. Dat is achtereenvolgens:

  • in aanvraag (Gepersonaliseerd);
  • geldig (uitgereikt of verstrekt);
  • ongeldig (van rechtswege vervallen met reden);
  • definitief onttrokken aan het verkeer (niet meer in omloop).

Wijziging in Basisregistratie Personen (BRP)

Door bepaalde wijzigingen in iemands persoonsgegevens in de BRP, vervalt het reisdocument dat aan deze persoon is uitgegeven van rechtswege. Het gaat om wijzigingen in de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum, het burgerservicenummer of het geslacht van de houder. Deze wijzigingen worden verwerkt in de BRP. De gemeente plaatst vervolgens een ‘R’ in categorie 12 op de persoonslijst.

Daarna wordt een automatisch bericht verzonden naar het BR. De al uitgegeven reisdocumenten van de persoon worden dan in het BR geregistreerd als ongeldig. De houder van het reisdocument moet daarover zo snel mogelijk worden geïnformeerd, zodat het reisdocument fysiek kan worden ingehouden. Dat voorkomt mogelijke problemen voor deze persoon.
 

Scroll naar boven