Overslaan en naar de inhoud gaan

Beheer van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

Gemeenten beheren de persoonsgegevens van inwoners van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP). De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor de gegevens van niet-ingezetenen. Een aantal bestuursorganen mag daarbij persoonsgegevens aanleveren van mensen in het buitenland.

Gemeenten beheren de gegevens van hun inwoners

Inwoners van Nederland zijn verplicht om veranderingen in hun persoonsgegevens door te geven aan de gemeente waar ze wonen. Gemeenten verwerken deze gegevens via hun eigen computersysteem in de Basisregistratie Personen.

Een kopie van deze gegevens komt in de Basisregistratie Personen Verstrekkingsvoorziening (BRP-V). Gebruikers van de informatie krijgen gegevens aangeleverd uit de BRP-V.

Logisch Ontwerp

De inhoud en de werking van de Basisregistratie Personen (BRP) staat beschreven in het Logisch Ontwerp (LO).

  • Het LO beschrijft de technische werking van de BRP.
  • Het LO beschrijft aan welke technische eisen gebruikers moeten voldoen om aan te kunnen sluiten op de BRP.

Handleiding Uitvoeringsprocedures

Procedures staan beschreven in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP).
Bij het registeren en aanpassen van gegevens in de BRP werken gemeenten met voorgeschreven procedures. Deze zijn tot in detail omschreven in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP).

Andere verantwoordelijkheden van gemeenten

Naast het beheer van persoonsgegevens van inwoners hebben gemeenten nog een aantal taken die in de Wet Basisregistratie Personen:

  • De gemeente geeft op verzoek van een inwoner inzage in de gegevens over die persoon in de BRP.
  • De gemeente wijzigt gegevens die veranderen, bijvoorbeeld een verhuizing of de geboorte van een kind.
  • De gemeente verstrekt uittreksels uit de BRP en zorgt er voor dat personen hun gegevens kunnen inzien.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens in de BRP. Daarom moeten zij jaarlijks een zelfevaluatie doen naar de kwaliteit van gegevens en de processen.
Scroll naar boven