Overslaan en naar de inhoud gaan

Dialoogspel Samen scherp

Het Dialoogspel Samen scherp zet aan tot een gesprek en het uitwisselen van ervaringen met de aanvraag en uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten. Het spel is ontwikkeld door RvIG voor uitgevende instanties. De dialoogkaarten met uiteenlopende dilemma’s dagen uit om na te denken over het eigen handelen. Waarom doe je wat je doet? Durf je te twijfelen? Volg je strikt de voorschriften of wijk je hier ook wel eens vanaf? Er is geen fout antwoord, het gaat om de open dialoog. Samen scherp.

In deze video van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens wordt uitgelegd wat het Samen scherp Dialoogspel inhoudt. Dit spel is ontwikkeld voor werknemers die zich dagelijks bezighouden met de aanvraag en uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten. Het bestaat uit een set spelkaarten met uiteenlopende vragen uit de dagelijkse praktijk. Zo kan er een open dialoog gestart worden binnen de organisatie. In eenvoudige animaties in blauw- en groentinten wordt het dialoogspel verbeeld.

Het logo van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verschijnt.

Beeldtitel:
Samen scherp Dialoogspel

Werknemers verstrekken inwoners hun identiteitsbewijzen vanachter een balie.

VOICE-OVER: "Samen zorgen we ervoor dat de aanvraag en uitgifte van een paspoort en identiteitskaart goed en zorgvuldig verloopt. Om daarover met elkaar in gesprek te gaan, heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens het Samen scherp Dialoogspel ontwikkeld.

Het dialoogspel bestaat uit een set spelkaarten met uiteenlopende vragen uit de praktijk. De vragen zetten aan tot nadenken over je eigen handelen in je werk. Waarom doe je wat je doet? Durf je te twijfelen? Er is geen fout antwoord, het gaat om de open dialoog.

Je kunt het spel met verschillende deelnemers spelen. Met je eigen team, een ander team, of nodig andere instanties of ketenpartners uit. Door het uitwisselen van ervaringen leer je van elkaar.

De gespreksleider begeleidt het spel, zorgt ervoor dat iedereen
ruimte krijgt om deel te nemen aan het gesprek en bewaakt de gekozen speeltijd."

De tijd verstrijkt op een klok die in een kantoor hangt.

VOICE-OVER: "Je kunt het dialoogspel ook anders gebruiken. Start bijvoorbeeld elke werkdag of vergadering met een spelkaart. Gebruik de blanco kaart om een actuele vraag of vraag naar wens toe te voegen."

Met een stift wordt een vraag op een spelkaart geschreven.

VOICE-OVER: "Belangrijk werk verdient aandacht en scherpte. Dat doen we samen. Meer weten? rvig.nl/samenscherp."

Het logo van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verschijnt.

Beeldtekst:
Samen scherp op aanvraag en uitgifte. Meer weten? Kijk op rvig.nl/samenscherp

Hoe werkt het?

Het Dialoogspel wordt door een groep van vier tot zes deelnemers gespeeld. De groep wijst een gespreksleider aan. Voor de gespreksleider is er een instructiekaart beschikbaar.

De gespreksleider:

  • kiest een dialoogkaart uit de thema's vakmanschap, waarde document, voorschriften en integriteit en weerbaarheid en leest de kaart letterlijk op;
  • zorgt dat iedereen ruimte krijgt om deel te nemen aan het gesprek, en;
  • vraagt door om het gesprek meer diepgang te geven.

Afhankelijk van de beschikbare speeltijd, bepaal je met elkaar hoeveel kaarten je speelt. Ook is het mogelijk om eigen (actuele) vraagstukken in te brengen in het spel met de blancokaart en whiteboardstift. Het spel eindigt met de slotvraag, waarbij de gespreksdeelnemers elkaar een compliment geven.
 

‘Erg leuk om het dialoogspel te doen met medewerkers van andere gemeenten. Ik ben van mening dat dit ons samen scherp houdt!’ 
‘Ik zou dit graag met de collega’s spelen om de bewustwording te vergroten.’  - Deelnemers workshop NVVB jaarcongres
 

Zelf spelen?

We bieden het Dialoogspel Samen scherp tijdens verschillende bijeenkomsten aan. De ontmoeting tussen diverse gemeenten is heel waardevol gebleken.

Op dit moment ontvangen de deelnemers aan de RvIG Kennistour één speldoos per gemeente. Gemeenten die niet deelnemen aan de tour, kunnen vanaf maart 2024 één speldoos voor eigen gebruik aanvragen via info@rvig.nl.

Wil je het dialoogspel met gemeenten uit jouw regio of met jouw eigen team onder begeleiding spelen, neem dan contact op met je regionale accountmanager. We bespreken graag wat mogelijk is.

Image
Een visual over het dialoogspel voor Samen Scherp

 

Scroll naar boven