Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoeken in

Leveringsschema LAA

LAA-signalen worden één keer per maand geleverd aan gemeenten in de Webapplicatie LAA (WALAA). Meestal gebeurt dit op de derde dinsdag. Signalen worden een half jaar na levering ingetrokken. Ingetrokken signalen kunnen niet meer bewerkt worden, maar blijven wel zichtbaar in de ‘Monitor’ van WALAA.

Levering en intrekking LAA-signalen

Op 18 juni 2024 worden nieuwe signalen in de WALAA geleverd. Geleverde signalen worden een half jaar na levering ingetrokken. Na 16 juli 2024 worden alle signalen ingetrokken die in januari 2024 aan gemeenten zijn geleverd. Ingetrokken signalen kunnen niet meer bewerkt worden. Deze kan je nog wel raadplegen in de ‘Monitor’ van de WALAA. Wij adviseren gemeenten om lopende LAA-signalen van januari 2024 af te ronden vóór 16 juli 2024. Is een adresonderzoek nog niet afgerond? Dan adviseren wij om het signaal wel af te ronden in de WALAA. Het resultaat is immers van belang voor je eigen gemeente.

LAA-cijfers

Op 12 juni stond de teller van afgehandelde LAA-signalen waarbij een huisbezoek is afgelegd op 4.969. De gemiddelde landelijke trefkans was toen 53%.

Wijziging verwijdertermijn signalen WALAA

In het kader van de optimalisatieslag binnen het LAA-stelsel en dataminimalisatie is besloten om de maandelijkse verwijdertermijn van signalen in de Monitor in te korten van twee naar één jaar. Deze wijziging gaat in per augustus 2024. Dit betekent dat vanaf dan gemeenten over een kortere periode nog gegevens over geleverde signalen kunnen raadplegen in de Monitor.

Vragen?

Neem dan contact met RvIG op via jouw accountmanager of info@rvig.nl.


 

Leveringsdatum

Intrekken na

19-12-2023

19-06-2024

16-01-2024

16-07-2024

20-02-2024

20-08-2024

19-03-2024

19-09-2024

16-04-2024

16-10-2024

14-05-2024

14-11-2024

18-06-2024

18-12-2024

16-07-2024

16-01-2025

20-08-2024

20-02-2025

17-09-2024

17-03-2025

15-10-2024

15-04-2025

19-11-2024

19-05-2025

17-12-2024

17-06-2025

Scroll naar boven