Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer rechtsbescherming bij opname in het Register Paspoortsignaleringen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Dat is een overzicht van personen die geen recht hebben op een paspoort. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in twee uitspraken op 10 april 2024 bepaald dat gesignaleerde personen meer rechtsbescherming krijgen. Hieronder lees je wat die uitspraken inhouden.

Tot nu toe moesten uitgevende instanties een aanvraag van gesignaleerde personen weigeren, tenzij de paspoortsignalering evident onjuist was of als er een overeenstemming was met de signalerende instantie. In de uitspraak van de ABRvS is nu bepaald dat de paspoort uitgevende instantie voortaan moet beoordelen of er gegronde reden is om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de paspoortsignalering. Als die gegronde reden er is, moet zij het paspoort alsnog verstrekken.

Een signalering wordt aangemerkt als een besluit

De ABRvS heeft bepaald dat een verzoek door een signalerende instantie tot opname van een persoon in het RPS aangemerkt moet worden als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb, en dat tegen dit besluit voortaan bezwaar ingediend kan worden en dat een procedure bij de bestuursrechter gestart kan worden. Dat geldt ook als iemand de signalerende instantie verzoekt om zo’n signalering te verwijderen uit het RPS en dit geweigerd wordt.

Verzoekprocedure tot opname en handhaving in het RPS wijzigt

RvIG kan personen voortaan alleen opnemen in het RPS als er een besluit ten grondslag ligt aan het verzoek dat kenbaar is gemaakt aan betrokkene. Hiervoor moet bij het formulier ‘Verzoek tot opname’ een aanvullend bericht toegevoegd worden waarin deze bevestiging wordt vermeld. RvIG houdt verzoeken van signalerende instanties waaraan geen bevestiging is toegevoegd, aan. Signalerende- en uitgevende instanties informeren we op een later moment over de nieuwe werkwijze. Dat werken we nu uit. In de tussentijd is er een tijdelijke werkwijze ingesteld om verzoeken alsnog in behandeling te kunnen nemen.

Delen

Scroll naar boven