Overslaan en naar de inhoud gaan

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

We ondersteunen ook overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Zo werken we mee aan een nog betere kwaliteit van overheidsregistraties.

Wil je een melding doen als overheidsorganisatie?

Klik dan hier voor het formulier op een andere pagina.

LET OP: Van donderdag 7 september 20.00 uur tot zondag 10 september 11.00 uur was er storing met de formulieren van het Meldpunt in Overheidsregistraties (MFO). Deze storing is inmiddels verholpen.  Heb je tijdens deze periode melding gedaan en hiervan nog geen ontvangstbevestiging gekregen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088-9001000, zodat we kunnen nakijken of jouw melding wel door het MFO is ontvangen. Of maak opnieuw een melding via het meldingsformulier hieronder.

'Om je goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het is dus belangrijk dat die gegevens kloppen.’

‘Ontdek je een fout in jouw gegevens bij de overheid? Dan is het zaak dat deze snel hersteld wordt. Meld de fout eerst bij de organisatie waar je deze opmerkt, daar moet het opgelost worden.’

‘Soms is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is bij wie of welke organisatie je nu precies moet zijn. Zo kunnen meerdere organisaties bij de fout betrokken zijn en dat maakt een oplossing ingewikkeld.’

‘Als je niet weet bij welke organisatie je moet aankloppen om de fout te herstellen, kun je terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.
Wij brengen mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.’

‘Zo helpen we jou om onjuiste gegevens aan te passen en de problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.’

‘Ook doen we ons best om negatieve gevolgen, zoals brieven en boetes, waar mogelijk tijdelijk stop te zetten. Zo doen we er alles aan dat jij, zo lang er nog geen oplossing is, niet verder in de problemen komt.’

‘En als de organisatie er zelf niet uitkomt? Wij werken samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot jouw gegevens weer kloppen.’

‘Dus: zijn jouw gegevens niet juist en weet je niet waar je terechtkunt? Of komt de organisatie er zelf niet uit? Meld je dan bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Je vindt ons via www.rvig.nl/mfo.
Wij helpen je om fouten te herstellen

Nieuws

  • Wijzigingen in de BRP per 1 oktober

    Vanaf 1 oktober is een nieuwe versie van het Logisch Ontwerp (LO) BRP van kracht. Dit LO 4.5 bevat de volgende wijzigingen:

  • VNG, NVVB en RvIG ondertekenen afsprakenkader LAA

    De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) hebben op donderdag 14 september het afsprakenkader Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) ondertekend. Deze ondertekening vormt een mooie afronding van de wettelijke inbedding van LAA in de wet BRP.

  • Melding maken van nieuwe inschrijvingen op een woonadres

    Gemeenten schrijven burgers die aangifte doen van een nieuw adres in op dit nieuwe adres. Toch kan het voorkomen dat een burger zich – al dan niet met opzet – laat inschrijven op een reeds bewoond adres zonder dat de huidige bewoner dat weet. De huidige bewoner kan hier problemen van ondervinden, zoals post voor deze spookbewoner, deurwaardersbezoek of een afwijzing voor een toeslag omdat het inkomen van deze spookbewoner wordt meegeteld. Het informeren van de huidige bewoners kan het herstellen van foutieve inschrijvingen versnellen.

Scroll naar boven