Overslaan en naar de inhoud gaan

Snel, veilig en betrouwbaar BRP gegevens opvragen – van gegevensverstrekking naar informatieproducten

RvIG heeft de afgelopen tijd verdere stappen gezet om het voor gebruikers mogelijk te maken om informatie direct op te vragen bij de bron. Dit doen we onder andere door de ontwikkeling van verschillende API’s (Application Programming Interfaces). Met deze API’s kunnen gebruikers van de BRP gerichte informatievragen stellen over personen, over de bewoning op een adres of bijvoorbeeld over de reisdocumenten van een persoon. De API’s geven direct antwoord op deze informatievragen (het informatieproduct) en leveren alleen de gevraagde informatie die de gebruiker nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen voeren. Dit leidt tot een forse dataminimalisatie. Ook is een groot voordeel dat gebruikers geen lokale kopiebestanden meer op hoeven te slaan omdat ze de informatie direct bij de bron opvragen.
 

Veilig en AVG compliant

Veiligheid en privacy zijn belangrijke uitgangspunten in het gebruik van gegevens uit de BRP. Door de BRP API informatieproducten te gebruiken zijn minder “ruwe” persoonsgegevens nodig. Zo biedt de BRP API voor een brief drie informatieproducten aan: aanschrijfwijze, aanhef en adressering. Precies dat wat nodig is voor een juiste adressering. De traditionele voorzieningen leveren hiervoor 23 losse persoonsgegevens inclusief partnergegevens. De  afnemer moet hiermee zelf de juiste aanschrijfwijze, aanhef en adressering maken. RvIG biedt met deze nieuwe API’s naast dataminimalisatie, ook de mogelijkheid om eenvoudig aan de AVG te voldoen. Door veilig, snel en betrouwbaar gebruik te maken van deze informatieuitwisseling.

Nu ook bewoning op een adres beschikbaar

Afgelopen jaar zijn de Personen API en de Reisdocumenten API in productie gegaan en in december 2023 is de Bewoning API daaraan toegevoegd. Deze API biedt gemeenten en afnemers de mogelijkheid om direct antwoord te krijgen op bewoningsvraagstukken. Zo wil een medewerker bijstandsverlening graag weten met wie een client heeft samengewoond om conform de Participatiewet het recht op bijstand te bepalen, bijvoorbeeld als er een fout is gemaakt. Of een medewerker Bibob wil weten met wie een aanvrager heeft samengewoond om criminele inmenging te onderzoeken. Ook een medewerker Belastingzaken moet weten wie het afgelopen jaar op een adres heeft gewoond om de afvalstoffenheffing en de belastingplichtige te kunnen bepalen. De Bewoning API geeft snel en eenvoudig een antwoord op al deze vragen!

Nu al diverse informatieproducten via BRP API’s beschikbaar en er komen er meer

Met de Personen API, de Bewoning API èn de Reisdocumenten API kan een gebruiker nu al een groot aantal informatievragen stellen zoals, naast dus aanschrijfwijze, aanhef en adressering, ook leeftijd etc. In de nabije toekomst staat o.a. op de planning om te realiseren: gezag (april 2024), de burgerlijke staat van een persoon, in hoeverre iemand rechtmatig in Nederland verblijft, is een persoon minder- of meerderjarig (hoeft een afnemer niet meer zelf te concluderen op basis van een geboortedatum) en het aantal kinderen van een persoon.

RvIG nodigt al haar gemeenten en afnemers uit om wensen voor nieuwe informatieproducten bij ons aan te geven! Mail dan naar info@rvig.nl.

Waarom aansluiten op de BRP API’s?

Met de BRP API’s biedt RvIG gemeenten en afnemers een scala aan nieuwe functionaliteiten en ontwikkelen we samen met onze gebruikers nieuwe informatieproducten waar behoefte aan is. Het aansluiten is eenvoudig en levert direct een kostenbesparing op. Zowel op de ontwikkelkosten van een nieuwe aansluiting als op de beheerkosten bij de leverancier. Dit door gebruik te maken van informatieproducten die al voor andere gebruikers zijn ontwikkeld. Want een aansluiting op de BRP API´s werkt gegarandeerd voor alle gemeenten en afnemers.

Het aantal gebruikers van de huidige API’s is hard aan het stijgen en ook het aantal raadplegingen loopt dagelijks fors op, nu meer gemeenten aangesloten zijn op de API’s. De gebruikers zijn zeer positief over de resultaten. Bevragingen via API’s worden snel afgehandeld en levert dus een enorme tijdwinst op. En doordat de gegevens direct uit de bron komen, en niet van een lokale kopie, is de informatie up to date en correct.

Meer weten? 

Wil je meer weten over de BRP API’s en hoe je kunt aansluiten? Bekijk de BRP API-pagina.

Delen

Scroll naar boven