Overslaan en naar de inhoud gaan

Verzoek wijziging BRP – niet-ingezetenen

Vanaf 3 mei is het doorgeven van mutaties RNI via de kwaliteitsmonitor mogelijk. Door deze mogelijkheid komt het  formulier “Verzoek wijziging BRP - plaatsing documentindicatie persoonslijsten niet-ingezetenen” deels te vervallen.

Indienen van verzoeken RNI

In de kwaliteitsmonitor is deze optie alleen via de nieuwe login beschikbaar. Voor het eerste gebruik van deze nieuwe login is de nadere informatie in de kwaliteitsmonitor opgenomen.

Deze verzoeken voor mutaties:

  • zijn voor rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan op of voor emigratie en nog niet verwerkt zijn op de persoonslijst van de Niet-ingezetene
  • zijn voor het corrigeren van gegevens die voor emigratiedatum niet juist zijn opgenomen.

In de kwaliteitsmonitor is voor de 3 meest voorkomende wijzigingen RNI een optie opgenomen:

  1. Het toevoegen van een buitenlands persoonsnummer,
  2. het wijzigen van het naamgebruik
  3. het wijzigen van de emigratiegegevens buitenland. 

Daarnaast is er nog de optie om een uitgewerkte actualisering/correctie te uploaden.

Let op: Verzoeken om wijzigingen die na 1 juni via het oude formulier worden ingediend behandelen wij niet meer. Het formulier wordt retour gezonden met het verzoek deze wijziging in te dienen via de kwaliteitsmonitor.

Documentindicatie

Het indienen van een ‘Verzoek plaatsing documentindicatie” blijft beschikbaar via het oude formulier.

Delen

Scroll naar boven