Overslaan en naar de inhoud gaan

Wijzigingen in de BRP per 1 oktober

Vanaf 1 oktober is een nieuwe versie van het Logisch Ontwerp (LO) BRP van kracht. Dit LO 4.5 bevat de volgende wijzigingen:

Melding aan medebewoner

Het experiment ’Informeren Ingezetenen over Inschrijvingen op het woonadres’ is onderdeel van het Experimentenbesluit Bijhouding BRP, dat op 1 oktober 2023 in werking treedt. Dit besluit houdt in dat gemeenten een bewoner actief informeren als zich op zijn woonadres een nieuwe bewoner inschrijft.

Gemeenten schrijven burgers die aangifte doen van een nieuw adres in op dit nieuwe adres. Toch kan het voorkomen dat een burger zich – al dan niet met opzet – laat inschrijven op een adres dat al bewoond is zonder dat de huidige bewoner dat weet. De huidige bewoner kan hier problemen van ondervinden, zoals post voor deze spookbewoner, deurwaardersbezoek of een afwijzing voor een toeslag omdat het inkomen van deze spookbewoner wordt meegeteld. Het informeren van de huidige bewoners kan het herstellen van foutieve inschrijvingen versnellen. Gemeenten kunnen op twee manieren melding maken van een nieuwe inschrijving:

  1. Een melding van de inschrijving/adreswijziging sturen naar de huidige bewoners OF
  2. Een bevestiging van de inschrijving/adreswijziging sturen naar degene die aangifte heeft gedaan

Veel gemeenten sturen al actief een brief naar het adres. Voor deze gemeenten verandert er niet veel. De gemeenten die de brief nog niet versturen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om dit in te richten.

Naast het actief informeren door gemeenten, kunnen gebruikers van MijnOverheid en van de MijnGegevens app vanaf 1 oktober het aantal ingeschreven bewoners op hun woonadres bekijken. Met deze nieuwe functionaliteit is altijd duidelijk hoeveel mensen er op een woonadres staan ingeschreven en zijn nieuwe inschrijvingen direct zichtbaar. De gebruiker ziet alleen het aantal bewoners dat staat ingeschreven en geen persoonsgegevens.

BRP API’s fase I-3 (Bewoning)

Via Application Programming Interfaces (API's) kunnen gemeenten en andere afnemers basisgegevens uit landelijke registraties eenvoudig en direct ophalen bij de bron. De BRP is één van die landelijke basisregistraties. Door het gebruik van de API’s hoeven gemeenten geen eigen gegevensmagazijnen meer bij te houden voor binnengemeentelijke bevragingen.

De BRP Bewoning API geeft antwoord op de vraag welke personen een bepaald adres bewonen of bewoonden op een bepaald moment of in een bepaalde periode.
Ben je geïnteresseerd en heb je al een autorisatie voor de BRP? Stuur dan een mail naar info@rvig.nl, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Ook leveranciers van klanten met een autorisatie kunnen contact opnemen.

Bekijk het Logisch Ontwerp BRP. Wil je meer lezen over geplande of al uitgevoerde wijzigingen? Dat kan op de pagina met het wijzigingsoverzicht, hier vind je ook de documenten met de beschrijving van de functionele inhoud en het LO-wijzigingsdocument. Of lees de Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP).
 

Delen

Scroll naar boven