Overslaan en naar de inhoud gaan

Persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat informatie over personen met wie de Nederlandse overheid een relatie heeft. Gebruikers van de basisregistratie krijgen alleen die informatie te zien die nodig is om hun taak uit te voeren.

De gegevens in de Basisregistratie Personen

In de BRP worden verschillende persoonsgegevens geregistreerd. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld voornamen en achternaam, geslacht en burgerservicenummer. Maar ook staan in de BRP gegevens over kiesrecht, verblijfstitel en reisdocumenten.

De persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezeten (RNI)

Over niet-ingezetenen worden minder persoonsgegevens verzameld dan over ingezeten. Niet-ingezetenen zijn personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met Nederland. Zij worden ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezeten (RNI). De RNI is onderdeel van de BRP.
Over niet-ingezetenen worden alleen de volgende gegevens bijgehouden:

  • persoon
  • nationaliteit
  • overlijden
  • inschrijving
  • verblijfplaats
  • verblijfstitel

Als een persoon naar het buitenland verhuist, worden alle persoonsgegevens uit de gemeentelijke administratie in de RNI bewaard. Ze worden echter niet allemaal meer bijgehouden. Zo wordt een echtscheiding niet in de RNI verwerkt.

Persoonsgegevens inschrijven en aanpassen

Inwoners van Nederland zijn volgens de wet verplicht om veranderingen in hun persoonlijke situatie door te geven aan de gemeente waar ze wonen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de geboorte van een kind of een verhuizing. Medewerkers van de gemeente passen de gegevens in de BRP aan.

De gegevens van niet-ingezetenen worden vaak doorgegeven door de instantie die met de persoon in het buitenland te maken heeft. Ook kan de persoon zichzelf inschrijven via één van 19 RNI-loketten in ons land.

Persoonsgegevens BRP inzien

Burgers (ook wel ingezetenen genoemd) kunnen eigen gegevens of die van hun minderjarige kinderen inzien.

Gebruikers krijgen alleen de noodzakelijke gegevens

Gebruikers van de basisregistratie krijgen niet automatisch alle persoonsgegevens uit de BRP. Zij zien alleen de gegevens waarvoor ze toestemming hebben gekregen. Pensioenfondsen zien bijvoorbeeld alleen de informatie die noodzakelijk is voor het berekenen en uitkeren van een pensioen. Zij krijgen de gegevens over bijvoorbeeld kiesrecht en ouders niet te zien.

Scroll naar boven