Protocolleringsoverzicht beschikbaar via Kwaliteitsmonitor

RvIG heeft de vorm van het protocolleringsoverzicht verbeterd. Met ingang van 7 januari 2021 kunnen gemeenten het protocolleringsoverzicht digitaal aanvragen via de Kwaliteitsmonitor. 

De vernieuwde vorm van het protocolleringsoverzicht bestaat uit drie delen:

  1. Een overzicht van de organisaties die gegevens hebben gekregen waarin – naast gegevens van de organisatie – ook een toelichting is opgenomen en de grondslag van de verstrekking wordt uitgelegd
  2. Meer gedetailleerdere informatie over de verstrekking en de wijze van verstrekking van gegevens aan deze organisaties, op datum en per gegevensgroep, is opgenomen
  3. Een toelichting op zowel de BRP, als de verstrekking van gegevens uit de BRP én de gegevens in de BRP

In verband met de privacygevoelige informatie die op de protocolleringsoverzichten wordt getoond, mogen alleen daarvoor aangewezen gemeenteambtenaren deze overzichten aanvragen.
De  POM zal verder worden ontwikkeld, zodat ook het nieuwe reisdocumentensysteem hierop aansluit en het mogelijk is om het protocolleringsoverzicht via Mijnoverheid.nl aan te vragen.
Lees hier de FAQ en invulinstructie.