Overslaan en naar de inhoud gaan

Registratie levenloos geboren kinderen

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het voor ouders die dat wensen, mogelijk om hun levenloos geboren kind te laten registreren in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Ook kinderen die voor deze datum levenloos geboren zijn kunnen worden opgenomen in de PIVA.

Registratie levenloos geboren kind

Voor het registeren van een levenloos geboren kind in de PIVA gelden de volgende voorwaarden:

  • De ouder staat ingeschreven als ingezetene in de PIVA op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Het verzoek wordt door de ouder zelf gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Het verzoek wordt gedaan bij de afdeling burgerzaken/Census Office van het eiland waar de verzoekende ouder staat ingeschreven.
  • Het verzoek wordt schriftelijk gedaan, tenzij dit digitaal mogelijk is gemaakt door de betrokken afdeling Burgerzaken/Census Office van het eiland.
  • Voor de registratie is er bewijsstuk nodig waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is.

Meer informatie voor de afdeling burgerzaken/Census Office

Voor registratie in de PIVA kan de afdeling burgerzaken/Census office de Handleiding Uitvoeringsprocedure (HUP) raadplegen.

Ook kan er telefonisch of per mail contact worden opgenomen met de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Voor vragen over de akten en de burgerlijke stand kan de afdeling burgerzaken/Census Office het adviesbureau van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken raadplegen.

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur
Scroll naar boven