Overslaan en naar de inhoud gaan

Stand en workshops goed bezocht tijdens NVVB jaarcongres

Op 17 en 18 april was RvIG aanwezig op het NVVB jaarcongres. Dit congres, dat jaarlijks speciaal voor medewerkers burgerzaken georganiseerd wordt, is goed bezocht. We kijken terug op een geslaagde deelname. Naast onze informatiestand hebben we tijdens het congres ook vijf workshops verzorgd.

Onze stand had veel aanloop en gaf ruim de gelegenheid om waardevolle gesprekken te voeren met gemeenten en afnemers over hun ervaringen en behoeften. ‘De directe feedback die we ontvingen, is belangrijk voor ons werk,’ merkte Anna-Marie Kooiman, senior communicatieadviseur bij RvIG op. ‘Het helpt onze dienstverlening verder te verbeteren en te zorgen dat deze zo effectief en gebruiksvriendelijk mogelijk is.’

De diepte in

De workshops die we aanboden, zijn speciaal ontwikkeld om zowel de actuele uitdagingen als de ontwikkelingen binnen het identiteitsdomein te belichten en te bespreken. Zo gaf de workshop ‘Ontwikkelingen in de aanvraag en uitgifte’ deelnemers inzicht in de doorontwikkeling en verbeteringen van het aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en identiteitskaarten. Daarnaast gingen deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van een aanvullende kaartsenset ‘Dialoogspel Samen scherp’.

Tijdens de ‘Kwaliteit in beweging’-workshop werd benadrukt hoe belangrijk de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de BRP is. En werd In de workshop ‘BRP 10 jaar & Toekomst BRP’ terug en vooral vooruit gekeken. Centraal stonden de ontwikkelingen die er in het verschiet liggen om de BRP nog beter te maken.

Adreskwaliteit, een belangrijk kwaliteitsinstrument voor de BRP, was het onderwerp van een andere workshop. ‘Een correct adres is voorwaardelijk voor veel overheidsdiensten; zonder dat zouden we nergens zijn,’ zei een gemeenteambtenaar uit Venlo. Dit onderstreept het belang van goede basisgegevens.

Tot slot werden tijdens de workshop ‘Zelfevaluatie BRP’ de resultaten gepresenteerd van de enquête zelfevaluatie 2023 en was er ruimte voor discussie. De enquête gaf gemeenten de kans om feedback te geven op de opzet van de zelfevaluatie, waarbij de resultaten gebruikt gaan worden in de opzet van de zelfevaluatie 2024.

Tot slot

De positieve reacties op de workshops en de gesprekken op de beursstand onderschrijven de waarde van het NVVB-congres Daarnaast was deze tweedaagse niet alleen een kans om onze nieuwste ontwikkelingen te delen, maar juist ook om te ontmoeten en de dialoog aan te gaan.

Delen

Scroll naar boven