Overslaan en naar de inhoud gaan

W193 LO BRP toelichting uitbreiden tabel 34 (Landen)

Een aantal afnemers heeft gevraagd om uitbreiding van de landentabel met internationaal erkende codes op basis van de ISO-3166 standaard. Alle ABO's, maar ook pensioenfondsen, wisselen namelijk internationaal gegevens uit en daarbij is het nuttig om ondubbelzinnig te kunnen verwijzen naar landen via internationaal erkende codes. Aan die wens geven we met dit wijzigingsvoorstel gehoor.

Daarnaast hebben we rechtgezet dat enkele kolommen niet in het LO BRP beschreven stonden, die wel in de landelijke tabellen staan zoals RvIG die publiceert op de website.

Scroll naar boven