Overslaan en naar de inhoud gaan

Controle en systeemsignalen RAAS back-up

Is de dagelijkse back-up van het Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstation (RAAS) niet juist uitgevoerd, dan kun je verschillende handelingen uitvoeren om het probleem op te lossen.

Geeft het RAAS een systeemsignaal omdat de back-up niet juist is uitgevoerd, neem dan contact op met de Servicedesk van Identiteit & Diensten via (023) 79 95 666 of servicedesk@identiteitendiensten.nl.

Ook bij afwijkende of bijzondere situaties geeft het RAAS automatisch een signaal. Je moet dan altijd actie ondernemen. Zodra dat is gebeurd, vermeld je de actie bij het betreffende systeemsignaal en markeer je het signaal als afgehandeld. In de systeemsignalen wordt de term back-upmedium gebruikt voor de back-upschijf.

Acties bij afwijkende back-up

‘Het back-upmedium kan niet worden gebruikt voor het maken van een back-up. Er is geen back-upmedium geplaatst'

Deze melding verschijnt als de beheerder geen back-up schijf heeft geplaatst. Op die datum is er dus geen back-up gemaakt. Waarschuw de beheerder en vraag of deze de juiste back-up schijf in het RAAS plaatst.

‘De voorgeschreven volgorde van de back-upmedia wordt niet gehanteerd’

De oorzaak van deze melding is dat de back-up schijven niet in de voorgeschreven volgorde zijn gebruikt. Daardoor staan persoonsgegevens langer op de back-up schijf dan wettelijk is toegestaan. Vraag de beheerder de juiste back-up schijf  te plaatsen.

'Er is geen back-up gemaakt terwijl dat volgens het ingestelde lokale schema wel zou moeten. Er is vanaf <datum en tijdstip> geen back-up gemaakt. De back-up is niet gelukt'.

Controleer de back-up. Selecteer op het RAAS-werkstation de menukeuze 'Onderhoud' en vervolgens het tabblad 'Back-up en onderhoudsbeheer'. Controleer in de kolom 'Laatste back-up' de datum achter de back-up schijven. Is deze back-updatum recenter dan de datum in het systeemsignaal, dan is de laatste back-up geslaagd. Je kunt nu het systeemsignaal afhandelen.

Ook bij de overgang van zomertijd naar wintertijd of andersom, kan het RAAS dit signaal afgeven. Volg in dat geval bovenstaande werkwijze. Waarschuw in alle andere gevallen de beheerder. Is er wel een back-upschijf geplaatst en krijg je dit signaal, dan staat de schrijfbeveiliging op de schijf mogelijk op 'read only'. Is dit niet het geval, dan kan de schijf defect zijn. Neem in dit geval contact op met de servicedesk van Identiteit & Diensten.

Scroll naar boven