Overslaan en naar de inhoud gaan

De taken van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bekijk onze corporate film voor een korte impressie van wat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens doet.

(Een animatie. Een groene bol.)

VOICE-OVER: Kijk, dat ben jij.
Pasgeboren of net aangekomen in een land waar bewegingsvrijheid een groot recht is.
Waar je stem wordt gehoord en je kunt gaan en staan waar je wilt.
Je kunt rekenen op gezondheidszorg, onderwijs en tal van andere voorzieningen, een leven lang.
Dat is alleen mogelijk als je identiteitsgegevens zorgvuldig worden verzameld en bijgehouden.
Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen.
Hierin staan niet alleen je naam, geboortedatum en waar je woont.
Maar ook wie je ouders zijn, je partner en je kinderen.
Er staan gegevens over je nationaliteit, paspoort of identiteitskaart.
En of je in het buitenland verblijft of hier juist tijdelijk bent.
Dat alles is gekoppeld aan één uniek nummer: jouw burgerservicenummer.

(Lijnen van tekst met persoonlijke informatie vertrekken als zonnestralen van de bol.)

RUSTIGE MUZIEK

Er mag nooit twijfel bestaan over jouw identiteit.
Ben jij wie je zegt te zijn?

(Een andere, gelijkende bol wordt afgewezen, maar de groene bol krijgt groen licht en mag door.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Daarom zijn er veel organisaties die gebruikmaken van identiteitsgegevens.
Denk aan pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank Dienst Uitvoering Onderwijs en de politie.
Vanzelfsprekend mag niet iedereen alles inzien en mogen je gegevens alleen voor bepaalde doelen en vaak maar tijdelijk worden gebruikt.
Daarom is het van het allergrootste belang dat jouw identiteitsgegevens zorgvuldig worden beheerd en alleen toegankelijk zijn voor hen die daartoe bevoegd zijn veilig en betrouwbaar.

(Verschillende grote en kleine gekleurde bollen over de hele wereld.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Ook de ontwikkeling en kwaliteit van onze identiteitsdocumenten moet te allen tijde voldoen aan de hoogste internationale standaarden.
Dat is onze taak.
Wij zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Beeldtekst: Meer weten? www.rvig.nl.)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin staan de gegevens van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Het gaat daarbij om inwoners van Nederland. Maar ook om personen die in het buitenland wonen, maar een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering ontvangen.
  • Het beheer van het stelsel van reisdocumenten. RvIG is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart en de procedures voor aanvraag en uitgifte van deze documenten
  • Het beheer en de uitgifte van Burgerservicenummers (BSN) aan gemeenten
  • Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI)
  • Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Andere taken van RvIG

Verder beheert RvIG:

  • Het Basisregister Reisdocumenten. Hierin staan reisdocumenten die niet in het reguliere verkeer mogen voorkomen. Dit register heeft als doel het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude met reisdocumenten. 
  • Het Verificatieregister Reisdocumenten. Dit is een uittreksel van de Basisregistratie Reisdocumenten. Hiermee kunnen geautoriseerde organisaties verifiëren of een documentnummer geregistreerd staat.
  • Het Register Paspoortsignaleringen. Dit register bevat de gegevens van personen aan wie een paspoort is geweigerd of van wie een paspoort vervallen is verklaard.
Scroll naar boven