Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisregistratie Personen

Intro

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens.
RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze gegevens en de uitwisseling ervan, dit bespaart veel rompslomp. Tegelijk wordt je privacy gewaarborgd. Instellingen krijgen namelijk alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren.
De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen (niet ingezetenen) die Nederland hebben verlaten of die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Nieuws

  • Wijzigingen in LO BRP 2024.Q2

    Let op: niet op 1 april, maar op 22 april 2024 treedt versie 2024.Q2 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) in werking. De inwerkingtreding wordt opgeschoven naar het moment dat het Experimentbesluit BRP dataminimalisatie in werking zal treden. Twee van de vier LO-wijzigingen, die in deze versie van het LO BRP worden geïmplementeerd, zijn namelijk afhankelijk van dat besluit.

  • Help mee de zelfevaluatie BRP te verbeteren

    RvIG is op zoek naar jouw input om de zelfevaluatie BRP te verbeteren. De zelfevaluatie is een instrument die gemeenten helpt om de kwaliteit van hun Basisregistratie Personen (BRP) te beoordelen.

Scroll naar boven