Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisregistratie Personen

Intro

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens.
RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze gegevens en de uitwisseling ervan, dit bespaart veel rompslomp. Tegelijk wordt je privacy gewaarborgd. Instellingen krijgen namelijk alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren.
De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen (niet ingezetenen) die Nederland hebben verlaten of die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Nieuws

  • Wijzigingen LO BRP 4.3

    Op 15 mei is versie 4.3 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) in werking getreden. In dit LO is één wijziging opgenomen, en één correctie op een eerder opgenomen wijziging. Hieronder lichten we de wijzigingen toe.

  • Levering LAA-signalen op 23 mei

    Per 15 mei aanstaande wijzigt de Wet basisregistratie personen (BRP) ten behoeve van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA).

  • Verzoek wijziging BRP – niet-ingezetenen

    Vanaf 3 mei is het doorgeven van mutaties RNI via de kwaliteitsmonitor mogelijk. Door deze mogelijkheid komt het  formulier “Verzoek wijziging BRP - plaatsing documentindicatie persoonslijsten niet-ingezetenen” deels te vervallen.

Scroll naar boven