Overslaan en naar de inhoud gaan

LO BRP 2024.Q2 in werking getreden

Vanaf vandaag, maandag 22 april, treedt versie 2024.Q2 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) in werking. In deze nieuwe versie van het LO zijn vier wijzigingen opgenomen.

Versie 2024.Q2 van het LO BRP bevat de volgende wijzigingen:

W164 Verschillen in kolomnamen landelijke tabellen

In de loop der jaren zijn verschillen ontstaan in de kolomnamen van de landelijke tabellen: tussen de benaming van de rubrieken in het LO, de kolomkoppen in de CSV-versie van de tabellen en die in de PDF-versie ervan. Dat wordt nu gelijk getrokken.

W172 API’s Fase II Informatievragen

Binnen RvIG zijn we bezig met dataminimalisatie voor de BRP. Met deze wijziging in het LO verstrekken Application Programming Interfaces (API’s) alleen die informatie aan afnemers die ze echt nodig hebben. Alleen deelnemers aan het Experiment BRP dataminimalisatie kunnen gebruik maken van de BRP API's. Deelname aan de pilot is mogelijk door een convenant te ondertekenen en vervolgens aan te sluiten op de API’s. 

W189 Informatie omtrent gezag in de BRP personen API

Aan de informatieproducten in de BRP Personen API wordt informatie toegevoegd over “gezag”. Via de BRP API kan worden opgevraagd over wie iemand gezag heeft, of onder wiens gezag iemand staat, voor zover de gezagsmodule dat op basis van de gegevens in de BRP en het Burgerlijk Wetboek (gezag van rechtswege) kan bepalen.

W191 Aanvulling op W180 oplossen verschillen BAG-BRP

Op 1 januari 2024 is LO BRP versie 2024.Q1 in werking getreden. Hierin wordt een vaste koppeling afgedwongen tussen het te registreren actuele woon- of briefadres in de BRP en een geldig hoofdadres van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats in de BAG (W180). De BAG kent naast het hoofdadres ook de mogelijkheid van een nevenadres: dit betreft de situatie dat er meerdere relevante toegangen zijn, zoals naast de hoofdingang ook een leveranciersingang. Wijziging W191 zorgt ervoor, dat het opvoeren van een nevenadres als briefadres is toegestaan, wanneer een gemeente of organisatie als briefadresgever voor een burger optreedt.

Tekstuele aanpassingen

Naast deze vier wijzigingen is een aantal tekstuele aanpassingen gedaan, waarvan er één het vermelden waard is:
Bij een ad hoc adresvraag worden de volgende adressen niet meer uit het resultaat gefilterd: adressen waarbij aanduiding gegevens in onderzoek gevuld is met code 089999 én datum einde onderzoek is gevuld. Er is tijdens het onderzoek vastgesteld dat de burger toch op het adres verblijft. Dit geldt zowel voor een Xa01-bericht als voor het response bericht van de ad hoc webservice.

Wil je meer lezen over geplande of al uitgevoerde wijzigingen? Dat kan op de pagina met het wijzigingsoverzicht, hier vind je ook de documenten met de beschrijving van de functionele inhoud en het LO-wijzigingsdocument.

Delen

Scroll naar boven