Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelvermissers zonder indicatie misbruik niet meer in RPS

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om veelvermissers, waarbij geen vermoeden is van misbruik van reisdocumenten, niet meer te registreren in het Register Paspoortsignalering (RPS)

Veelvermissers zijn mensen die hun reisdocument drie keer of meer in vijf jaar als vermist hebben opgegeven, zonder dat daarvoor een plausibele reden gegeven is.

Het gaat hier om de gevallen genoemd in hoofdstuk 2, onder A1 van de Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten. Deze circulaire zal vanwege de beleidswijziging zo spoedig mogelijk aangepast worden. Dat geldt ook voor de RPS-formulieren: het ‘Formulier artikel 24b – informatieverstrekking paspoort’ en ‘Formulier artikel 24b verzoek tot opneming of handhaving in het Register paspoortsignaleringen’. Ook de overige informatie op rvig.nl zal worden aangepast aan het besluit van de staatssecretaris.

Sinds 16 juni 2023 zijn de nieuwe dossiers die RvIG heeft ontvangen van gemeenten, de Koninklijke Marechaussee, Buitenlandse Zaken en het Caribisch deel van het Koninkrijk aangehouden, in afwachting van bovenstaand besluit. Deze organisaties worden door RvIG schriftelijk geadviseerd om een paspoort met een normale geldigheidsduur te verstrekken aan de betrokken persoon.

Een onderzoek is gestart naar alternatieve maatregelen buiten het terrein van het Register paspoortsignaleringen om veelvermissingen tegen te gaan.

Een overzicht van veelgestelde vragen voor uitgevende instanties over het gewijzigde beleid is te vinden op deze pagina.


Update 6 september: de veelvermissers die zonder indicatie misbruik in RPS stonden, zijn op 5 september verwijderd. Alle personen zijn per brief geïnformeerd.

 

Delen

Scroll naar boven