Overslaan en naar de inhoud gaan

Project Aanvraag, uitgifte & statusbeheer

Dit project richt zich op het creëren van verbeteringen in het aanvraag- en uitgifteproces en het statusbeheer van reisdocumenten voor de paspoort uitgevende instanties. Binnen dit project vervangen we uiteindelijk de RAAS-en door businessservices en een nieuwe centrale applicatie.

Wat leveren we vanuit het project Aanvraag, Uitgifte & Statusbeheer?

Stap voor stap realiseren we de verbeteringen. Dit doen we in verschillende releases.

AU&S Release 1.0

  • Introductie ReIS Aanvraagportaal (RAP) met de Signaleringcontrole binnen het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten.

AU&S release 1.1

  • Signaleringcontrole binnen het aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten via de Reisdocumentenmodule (RDM) AU&S release 1.2
  • Signaleringcontrole buiten het aanvraag- en uitgifteproces (overige burgerzakenprocessen) in RDM en RAP.
  • Controle op lopende reisdocumentenaanvragen – alleen voor RAP gebruikers
  • Opvragen van persoonsinformatie uit de BRP-V – alleen voor RAP gebruikers

AU&S release 2.0

  • Verkrijgen van reisdocumenteninformatie inclusief historie o.b.v. volledig register van reisdocumenten in RDM en RAP.
  • Controleren op reisdocumentenaanvragen inclusief historie o.b.v. volledig register van reisdocumenten in RDM en RAP.

AU&S release 2.1

  • Digitaal melden van statuswijzigingen reisdocumenten via RDM en RAP.

AU&S release 3.0

  • Implementatie van ReIS Aanvraagportaal ter vervanging van het RAAS-werkstation, alléén in RAP.

Signaleringcontrole

Eén van de functionaliteiten die he-t programma VRS oplevert, is de signaleringcontrole op het Register Paspoortsignaleringen (RPS). In het informatieblad signaleringscontrole lees je wat de signaleringcontrole is. Je kunt ook onderstaande animatie bekijken.

Als je een controle doet op het Register Paspoortsignaleringen...
bij bijvoorbeeld een aanvraag van een reisdocument...
wil je dat proces goed, snel en makkelijk doorlopen.
Daarom is er de functionaliteit; de Signaleringcontrole.
Het werkt als volgt.
Met de signaleringcontrole kun je direct bij de bron controleren...
of er een paspoortsignalering aanwezig is.
Hierdoor is de informatie altijd makkelijk op te vragen...
actueel én digitaal.
Je hoeft in veel gevallen dus niet meer te bellen met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, RvIG...
om informatie op te vragen of handmatig de signaleringslijst te raadplegen.
En dat scheelt tijd en werk.
Is er een signalering, dan krijg je direct een melding met aanvullende informatie te zien.
Zoals de reden voor de signalering, wie de signalerende instantie is...
en de daarbij behorende gegevens, zodat je meteen contact kunt opnemen.
De signaleringcontrole. Actueel, snel en efficiënt.
Meer weten?
www.rvig.nl

Signaleringcontrole

Nee, je bent niet meer verplicht om te bellen met RvIG. In de meeste gevallen biedt de nieuwe signaleringcontrolefunctie voldoende informatie om vervolgstappen te bepalen. Contact met RvIG is daarom niet meer nodig. Er zijn hierop een aantal uitzonderingen, hierover lees je meer bij vraag 4. Bij vragen of onduidelijkheid mag je natuurlijk altijd contact opnemen met RvIG.
De signaleringsinformatie die verstrekt wordt via de RDM of het RAP zijn leidend. Deze informatie is altijd actueel en correct, omdat direct de authentieke bron (RPS) wordt geraadpleegd.

Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen waarbij er geen signaleringsinformatie wordt getoond. Als de persoon op grond van artikel 23, 23b, 47 of 48 van de Paspoortwet gesignaleerd staat, wordt er slechts beperkte informatie getoond. Je krijgt een melding met het verzoek om contact op te nemen met RvIG. RvIG verstrekt telefonisch informatie over de signalering.

Ja. Deze procedure blijft ongewijzigd. Is er sprake van een paspoortsignalering? Meld dan met een C6 formulier wat de beslissing is geweest ten aanzien van de reisdocumentaanvraag.
Het kan voorkomen dat de contactpersoon die wordt doorgegeven bij de signaleringcontrole verouderd is. Als je dit constateert, geef dit dan door aan de signalerende instantie. De signalerende instantie kan dit vervolgens corrigeren door de juiste gegevens door te geven aan RvIG.

Signaleringslijst/totaallijst

De signaleringslijst wordt nog verspreid voor het bijhouden van categorie 12 (specifiek rubriek 12.36.20) van de BRP. Zolang categorie 12 bestaat moet deze worden bijgewerkt en actueel zijn.

Dit is nog onbekend. Voorlopig wordt de signaleringslijst nog verspreid.

Ja. Deze blijven beschikbaar in de Kwaliteitsmonitor.
Scroll naar boven