Overslaan en naar de inhoud gaan

RAAS back-upschijven

Iedere uitgiftelocatie beschikt over 5 back-upschijven. Dit is het maximum. Het is dus niet mogelijk om extra schijven te bestellen. Bij gebruik rouleer je de schijven.

Na het maken van de back-up komt de back-upschijf automatisch uit de schijfunit. Is dat niet het geval, verwijder de schijf dan handmatig via de knop Eject. Lukt dit niet, neem dan contact op met de Servicedesk van Identiteit & Diensten via (023) 799 56 66 of servicedesk@identiteitendiensten.nl

Opslag back-upschijven

De back-up schijven worden opgeslagen volgens artikel 92 tweede lid Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN). Iedere uitgevende instantie beschikt over 5 schijven. De 2 oudste back-upschijven worden op de locatie van de RAAS-server bewaard. Een daarvan bevindt zich in een inbraakvertragende en brandwerende kast (1000 euro indicatie waardeberging). De ander bevindt zich in de RAAS-server. De 3 meest recente back-upmedia worden buiten de locatie van de RAAS-server (externe locatie) bewaard in een inbraakvertragende en brandwerende kast (1000 euro indicatie waardeberging).

Voorbeeld opslag en roulatie van back-upschijven:

Image
Deze afbeelding beschrijft in welke volgorde de backup media in het raas geplaatst moeten worden

Back-upschijven plaatsen in juiste volgorde

Eén schijf zit in de RAAS-server. Er zijn 4 reserveschijven. Wil je een nieuwe schijf plaatsen,  gebruik dan de schijf met de oudste back-up. Na schijf 5 volgt dus schijf 1 voor de back-up. Schijf 5 wordt verplaatst naar de externe locatie en schijven 4 en 3 blijven op de externe locatie. Schijf 2 wordt overgeplaatst naar de kluis van de RAAS-server. De schijven worden zo in de juiste volgorde gebruikt.

Scroll naar boven