Overslaan en naar de inhoud gaan

Stijging aantal aanvragen reisdocumenten vanaf 2024

Vanaf 2024 verwachten we een stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is de geldigheidsduur van deze documenten aangepast van 5 naar 10 jaar. Dat zorgde ervoor dat tussen 2019 en 2024 weinig nieuwe documenten aangevraagd zijn. Vanaf 2024 verlopen de eerste documenten met 10-jarige geldigheid. Dit betekent dat veel burgers vanaf 2024 hun documenten gaan vernieuwen. De precieze stijging verschilt per uitgevende instantie en periode en kan leiden tot extra drukte bij uitgevende instanties. Op deze pagina lees je meer en vind je voorbeeldteksten en afbeeldingen die je kan gebruiken in je communicatie.

Uitgevende instanties bereiden zich voor op de stijging
RvIG ondersteunt uitgevende instanties waar mogelijk. Maatregelen die je zelf kunt nemen zijn bijvoorbeeld: het verruimen van de openingstijden, het in dienst nemen van extra medewerkers en het aanpassen van het afsprakensysteem. RvIG is in de zomer van 2023 in gesprek gegaan met uitgevende instanties tijdens de zomerbijeenkomsten van de NVVB. Daarnaast ondersteunt RvIG door inzicht te geven in de verwachte stijging per gemeente. En blijven we in overleg met de uitgevende instanties en andere betrokken partners. Heb jij een effectieve oplossing of een unieke aanpak bedacht? We horen het graag! Stuur jouw oplossing of aanpak per e-mail aan info@rvig.nl.

Informeer RvIG als wachttijden oplopen
De stijging kan ondanks de voorbereidingen voor drukte zorgen. En de vraag kan zelfs stijgen tot boven de capaciteit van uitgevende instanties. Bijvoorbeeld in de periode voorafgaand aan de zomervakanties. Mocht dit gebeuren, informeer RvIG hierover tijdig. Dan kunnen wij hier rekening mee houden in het productieproces en meedenken over wat je kunt doen om oplopende wachttijden te voorkomen.

 

Toolkit

Gebruik onderstaande middelen en voorbeeldteksten om burgers te informeren over de paspoortpiek.

Scroll naar boven