Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelichting - Koppeling BAG-BRP

Vanaf 1 januari 2024 komt er een verplichte koppeling tussen het actuele woon- of briefadres in de BRP en een hoofdadres in de BAG. De gegevens in de BAG zijn hierbij leidend. Dus de adresgegevens op de Persoonslijst in de BRP moeten dezelfde waarden bevatten als de gegevens van het gekoppelde hoofdadres in de BAG. De koppeling mag niet met een nevenadres uit de BAG worden gemaakt.

Verhogen adreskwaliteit

Burgers lopen mogelijk belangrijke informatie van bijvoorbeeld de overheid mis wanneer hun woon- of briefadres niet in de BAG staat. Het adres is dan onvindbaar voor het bezorgen van post of andere zaken. Voor afnemers van de BRP die voor de uitvoering van hun taken betrouwbare adressen nodig hebben is het oplossen van de verschillen tussen het BAG en de BRP een dienst die hun werk minder foutgevoelig en arbeidsintensief maakt. Deze koppeling heeft het doel om de adresregistratie in de BRP te verbeteren.

Wat verandert er?

Met ingang van 1 januari 2024 mogen de volgende situaties niet meer voorkomen op de persoonslijst van een burger:

 • Een actueel woon- of briefadres zonder de BAG-rubrieken Naam openbare ruimte, Woonplaatsnaam, Identificatiecode verblijfplaats, Identificatiecode nummeraanduiding;
 • Een verschil tussen de adresgegevens van een persoon in de BRP en de corresponderende rubrieken in de BAG.
 • Het gebruik van de Locatiebeschrijving;
 • Een onbekende waarde in het adres (het zogenaamde ‘puntadres’);
 • Een referentieadres (de waarde “bij” of “tegenover” als Aanduiding bij huisnummer);

De wijziging staat beschreven in wijzigingsdocument W180 en zal geïmplementeerd worden in LO BRP 2024.Q1.

Oplossen verschillen BAG-BRP

De wijziging geldt voor alle actuele adressen én voor de adressen, die in 2024 historisch worden. Het is aan de gemeenten om ervoor te zorgen dat:

 • alle actuele adressen aan deze nieuwe eisen voldoen;
 • als een actueel adres na 01-01-2024 historisch wordt en niet voldoet aan de nieuwe eisen, dan moet dit historisch adres worden gecorrigeerd.

De controle op de nieuwe eisen zit in de Bestands Controle Module (BCM) ingebouwd en eventuele bevindingen worden via de Kwaliteitsmonitor (KWM) teruggekoppeld aan de gemeenten. Hierdoor weten de gemeenten welke adressen niet aan de eisen voldoen.

Let op

Er zijn wijzigingen aangebracht in versie 1.1 van Wijziging LO BRP 2024.Q1 W180 Oplossen verschillen BAG-BRP. De belangrijkste verschillen tussen versie 1.1 en versie 2.0 zijn:  

 • In het gegevenswoordenboek:
  - categorie 08/58 Verblijfplaats: de verschillen in voorwaarden tussen categorie 08 en categorie 58 zijn verduidelijkt.
  - groep 11 Adres: de verschillen in voorwaarden tussen groep 11 die voorkomt in categorie 08 en groep 11 die voorkomt in categorie 58 zijn verduidelijkt. Bovendien is nu benoemd dat de voorwaarden voor groep 11 die voorkomt in categorie 16/66 Tijdelijk verblijfadres niet veranderen met deze LO wijziging.
   
 • In het berichtenboek:
  - De aangebrachte wijzigingen in de Xq01, AdHocAdresVraag en de API Personen zijn weer verwijderd.

Vragen

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met de Frontoffice van RvIG via info@rvig.nl.

Scroll naar boven