Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen bereikbaarheidsgegevens niet-ingezetenen

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over bereikbaarheidsgegevens van niet-ingezetenen. Bijvoorbeeld het tijdelijk verblijfadres.

Algemeen

Vanaf 24 oktober 2022 worden het tijdelijk verblijfadres in Nederland (categorie 16) en de contactgegevens (Categorie 17) van niet-ingezetenen in de BRP geregistreerd. Contactgegevens zijn het telefoonnummer en het e-mailadres.

Het tijdelijk verblijfadres is het adres in Nederland waar de niet-ingezetene gedurende zijn verblijf in Nederland het grootste deel van zijn tijd zal overnachten.
Juridische definitie: “het adres in Nederland, niet zijnde het woonadres of het briefadres, waar betrokkene naar redelijke verwachting gedurende een maand meestentijds en gedurende een half jaar minder dan twee derde van de tijd zal overnachten".

De bereikbaarheidsgegevens worden geregistreerd van alle niet-ingezetenen die tijdelijk in Nederland verblijven en zich inschrijven in de RNI. Dit zijn bijvoorbeeld studenten en arbeidsmigranten.

De bereikbaarheidsgegevens worden op dit moment geregistreerd als de niet-ingezetene zich voor het eerst inschrijft bij het RNI-loket. De gegevens worden alleen bijgewerkt op initiatief van de niet-ingezetene. Hij of zij kan wijzigingen doorgeven met een wijzigingsformulier bij het RNI-loket.
Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid waarmee de niet-ingezetene zelf zijn of haar bereikbaarheidsgegevens online kan doorgeven en actualiseren, bijvoorbeeld na terugkeer in Nederland. De niet-ingezetene hoeft dan niet meer naar het RNI-loket om wijzigingen door te geven. Verwachting is dat dit de tweede helft van 2023 mogelijk is.

Nee. Het tijdelijk verblijfadres in Nederland en de contactgegevens (cat. 16 en 17) komen niet voor op de persoonslijst van ingezetenen. Bij verhuizing van de persoonslijst vanuit de RNI naar een gemeente worden deze bereikbaarheidsgegevens van de persoonslijst verwijderd.

Gebruik bereikbaarheidsgegevens niet-ingezetenen door gemeenten

Het tijdelijk verblijfadres en de contactgegevens van niet-ingezetenen zijn nieuwe gegevens die de gemeente niet zelf bijhoudt (de Minister is bijhoudingsverantwoordelijke). Om deze gegevens aan gemeenten te kunnen verstrekken, moet een positief autorisatiebesluit genomen worden. Basis voor dit besluit is dat gemeenten kunnen onderbouwen voor welke gemeentelijke taken zij het tijdelijk verblijfadres in Nederland en/of de contactgegevens van niet-ingezetenen nodig hebben en welke processen ze daarbij volgen.

Vanaf het vierde kwartaal van 2023 kunnen gemeenten deze gegevens ontvangen nadat de gemeente daarvoor een aanvraag heeft ingediend en er een positief autorisatiebesluit is genomen.

Omdat het hier gaat om het verstrekken van nieuwe gegevens waar een groot aantal gemeenten gebruik van gaat maken, volgt RvIG een aangepast autorisatieproces.
Om de autorisatie aanvraag voor deze gegevens voor gemeenten zo eenvoudig mogelijk te maken wordt een stappenplan gevolgd. Dit stappenplan bestaat op hoofdlijnen uit de volgende 3 stappen:

  1. Wij, de RvIG, stellen in samenspraak met een aantal gemeenten, een ‘modelaanvraag’ en ‘modelautorisatie’ op. Samen met deze gemeenten inventariseren wij de gemeentelijke taken die voldoende grondslag bieden voor een autorisatiebesluit.
  2. In het vierde kwartaal van 2023 sturen we alle gemeenten instructies over hoe een autorisatie voor deze gegevens kan worden aangevraagd op basis van de ‘modelaanvraag’. Let op: je moet zelf als gemeente de aanvraag bij ons indienen.
  3. Jouw gemeente ontvangt dan een autorisatie voor het opvragen van deze gegevens voor het uitvoeren van de taken zoals die omschreven worden in de modelaanvraag.

Wil je als gemeente de gegevens voor andere taken gebruiken dan in de modelaanvraag genoemd, worden? Dan moet je een aparte aanvraag indienen via info@rvig.nl. Vermeld hierin dat je de bereikbaarheidsgegevens Tijdelijk verblijfadres en/of contactgegevens wilt ontvangen. Vermeld ook voor welke taken jouw gemeente de gegevens nodig heeft en welke processen daarbij gevolgd worden. Meer informatie over het autorisatieproces vind je op de pagina 'De BRP gebruiken'. Deze aanvragen boordelen we apart.
 

Ja. Als gemeente kun je hiervoor vanaf het vierde kwartaal 2023 gebruik maken van een modelaanvraag. Jouw gemeente ontvangt dan een modelautorisatie voor het opvragen van het tijdelijk verblijfadres in Nederland en/of de contactgegevens van niet-ingezetenen voor het uitvoeren van de taken zoals die omschreven worden in de modelaanvraag,

Autorisatie voor gebruik bereikbaarheidsgegevens niet-ingezetenen door afnemers

Om als afnemer het tijdelijk verblijfadres in Nederland en de contactgegevens van niet-ingezetenen te kunnen ontvangen, moet je kunnen aantonen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taak van jouw organisatie.

Je kunt een autorisatieverzoek indienen via info@rvig.nl. Vermeld hierin dat je de bereikbaarheidsgegevens Tijdelijk verblijfadres en/of contactgegevens wilt ontvangen. Meer informatie over het autorisatieproces vind je op de pagina 'De BRP gebruiken'.

Aanvraag telling tijdelijk verblijfadres/aantal niet ingezetenen

Ja, dat is mogelijk als je kunt onderbouwen waarvoor je deze telling nodig hebt. Je kan een telling aanvragen door een mail te sturen naar info@rvig.nl. Vermeld duidelijk je contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met je op om de aanvraag inclusief onderbouwing op te stellen.
Let op: je ontvangt, bij een telling aanvraag, enkel het aantal als getal, geen adressen en/of persoonsgegevens.
Voorbeeld: Als in gemeente X  49 adressen bestaan waarop er één of meer niet-ingezetenen zijn geregistreerd, dan zal voor gemeente X alleen het getal 49 worden verstrekt.

Ja, dat is mogelijk als je kunt onderbouwen waarvoor je deze telling nodig hebt. Je kan een telling aanvragen door een mail te sturen naar info@rvig.nl. Vermeld duidelijk je contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). We nemen dan binnen 5 werkdagen contact met je op om de aanvraag inclusief onderbouwing op te stellen.
Let op: Je ontvangt, bij een telling aanvraag, enkel het aantal als getal, geen adressen en/of persoonsgegevens.
Voorbeeld: Als in gemeente X  152 niet-ingezetenen met een tijdelijk verblijfadres zijn geregistreerd, dan zal voor gemeente X alleen het getal 152 worden verstrekt.

Nieuwe ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen en verbeteringen zijn binnenkort beschikbaar;

  • Niet-ingezetenen kunnen hun gegevens alvast online invullen in een applicatie voordat ze het RNI-loket bezoeken;
  • Niet-ingezetenen die tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen zelf hun tijdelijke verblijfadres en contactgegevens digitaal doorgeven en actualiseren;
  • Een experiment waarin enkele gemeenten de rol van aangewezen bestuursorgaan (ABO) krijgen om wijzigingen in het tijdelijk verblijfadres aan te kunnen leveren;
  • Een uitbreiding van de ad hoc adresvraag waarmee zowel ingezetenen als eventuele niet-ingezetenen die op hetzelfde adres staan ingeschreven in een oogopslag zichtbaar zijn voor de afnemer.
Scroll naar boven