Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen bereikbaarheidsgegevens niet-ingezetenen

Op deze pagina vind je vragen en antwoorden over bereikbaarheidsgegevens van niet-ingezetenen: het tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens.

Algemeen

Vanaf 24 oktober 2022 worden het tijdelijk verblijfsadres in Nederland (categorie 16) en de contactgegevens (categorie 17) van niet-ingezetenen in de RNI geregistreerd. Contactgegevens zijn het telefoonnummer en het e-mailadres.

Een tijdelijk verblijfsadres is een adres dat een niet-ingezetene vrijwillig doorgeeft bij inschrijving in de RNI. Dit adres is de plek waar de niet-ingezetene verwacht voor een korte duur te verblijven in Nederland.

De bereikbaarheidsgegevens worden geregistreerd van alle niet-ingezetenen die tijdelijk in Nederland verblijven en zich inschrijven in de RNI. Dit zijn bijvoorbeeld studenten en arbeidsmigranten.

Nee, het tijdelijk verblijfsadres en de contactgegevens worden vooralsnog alleen bij eerste inschrijving in de RNI geregistreerd. Het opgeven van het tijdelijk verblijfsadres en het doorgeven van wijzigingen zijn niet verplicht. De gegevens worden alleen bijgewerkt op initiatief van de niet-ingezetene. Wijzigingen worden vaak niet doorgegeven. Door deze factoren zijn het tijdelijk verblijfsadres en de contactgegevens niet altijd actueel.

Ja, momenteel loopt een experiment waarin enkele gemeenten de rol van aangewezen bestuursorgaan (ABO) hebben gekregen. Daarbij wordt onderzocht of deze gemeenten de minister kunnen ondersteunen in het bijhouden van de RNI. Meer informatie vind je in het bericht 'Aantal gemeenten kan als ABO verblijfsgegevens van niet-ingezetenen aanpassen’.

Nee, het tijdelijk verblijfsadres in Nederland en de contactgegevens (categorie 16 en 17) komen niet voor op de persoonslijst van ingezetenen. Op het moment dat een niet-ingezetene wordt ingeschreven in de BRP als ingezetene, dan komt de eerdere persoonslijst te vervallen.

Gebruik bereikbaarheidsgegevens niet-ingezetenen door gemeenten

Ja, een gemeente kan deze gegevens ontvangen nadat daarvoor een aanvraag is ingediend en er een positief autorisatiebesluit is genomen. Gemeenten kunnen worden geautoriseerd als de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van hun wettelijke taken. Samen met een aantal gemeenten heeft RvIG geïnventariseerd voor welke gemeentelijke taken de gegevens van het tijdelijk verblijfsadres nodig zijn. Het betreft taken op het gebied van toezicht en handhaving in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet Goed Verhuurderschap en de Gemeentewet. Op basis van deze taken is een model Autorisatie Aanvraag Formulier en een model Autorisatiebesluit ontwikkeld die voor alle gemeenten geldt.

Via info@rvig.nl kan je als gemeente aan RvIG vragen om het model Autorisatie Aanvraag Formulier (AAF) toe te sturen. RvIG neemt contact op met de gemeente om de aanvraag en de procedure te bespreken. Vervolgens zal RvIG het vooraf ingevulde AAF toesturen.

Ja, sinds eind 2022 registreert RvIG, naast de persoonsgegevens, ook de tijdelijke verblijfsadressen en contactgegevens in de RNI. Meer informatie over het aantal niet-ingezetenen in de RNI met een tijdelijk verblijfsadres vind je op de pagina ‘Aantal inschrijvingen in de RNI met tijdelijk verblijfsadres’.

Uiteindelijk is het gewenst dat gemeenten deze gegevens via spontane of ad hoc verstrekking kunnen ontvangen. Momenteel zijn de gemeentelijke systemen hier nog niet op ingericht, waardoor dit nog niet mogelijk is.

Totdat de gemeentelijke systemen zijn aangepast, is het mogelijk om een selectie van de gegevens te ontvangen. Aangezien het leveren en verwerken van selecties arbeidsintensief is, worden selecties in eerste instantie geleverd aan gemeenten die dit al nodig hebben voor uitvoering van hun taken.

Omdat er sprake is van het verstrekken van persoonsgegevens moeten de selecties worden versleuteld en via een beveiligde omgeving worden verstuurd. Afhankelijk van de situatie kan dat bijvoorbeeld via de Kwaliteitsmonitor of een ander beveiligd netwerk.

Dat kan op dit moment nog niet. Hiervoor is het noodzakelijk dat je als gemeente de leverancier van de gemeentelijke ICT-systemen opdracht geeft om de systemen hierop aan te passen.

Nee, dat is niet mogelijk. Er wordt een experiment uitgevoerd om te onderzoeken of gemeenten een rol kunnen spelen in het actueel houden van deze gegevens in de RNI. Dit experiment is in oktober 2023 gestart met 5 gemeenten. Meer informatie vind je op de pagina 'Gemeenten als aangewezen bestuursorgaan'.

Nieuwe ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen en verbeteringen zijn binnenkort beschikbaar;

  • Niet-ingezetenen die tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen zelf hun tijdelijke verblijfsadres en contactgegevens digitaal doorgeven en actualiseren;
  • Een uitbreiding van de ad hoc adresvraag waarmee zowel ingezetenen als eventuele niet-ingezetenen die op hetzelfde adres staan ingeschreven in een oogopslag zichtbaar zijn voor de afnemer.
Scroll naar boven