Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven in de Registratie Niet-ingezetenen

Het inschrijven van personen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) kan op twee manieren: via een RNI-loket bij 19 gemeenten, of via een aangewezen bestuursorgaan. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

People can be registered in the Non-Resident Registration (RNI) in two ways: via an RNI desk at 19 municipalities, or via a designated administrative body. These are, for example, the Tax Administration and the Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voor het inschrijven van personen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) maken de RNI-loketten gebruik van het formulier Verzoek tot inschrijving. Het formulier is beschikbaar in 15 talen. Hieronder kun je kiezen in welke taal je het formulier wilt downloaden. Het formulier kun je digitaal invullen en printen. Als je het formulier met de hand invult, schrijf dan in blokletters en vergeet niet de leestekens. Stuur dit formulier niet op naar RvIG, maar neem het mee naar je afspraak bij het RNI-loket.

Informatie over het inschrijven via een aangewezen bestuursorgaan, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank vind je op de website van Nederland Wereldwijd.

To register persons in the Non-Resident Registration (RNI), the RNI municipalities use the Request for Registration form. The form is available in 15 languages. Below you can choose in which language you want to download the form. You can fill in and print the form digitally. If you fill out the form by hand, write in block capitals and do not forget the punctuation marks. Do not send this form to RvIG, but take it with you to your appointment at the municipality.

You will find more Information about the registration through a designated administrative body, such as the Tax Administration (Belastingdienst) and Sociale Verzekeringsbank on the website of Netherlands Worldwide

Inschrijfformulieren - Registration forms

Scroll naar boven