Overslaan en naar de inhoud gaan

Verificatieregister

Het Verificatieregister bevat de nummers van reisdocumenten die niet in omloop mogen zijn. Het Verificatieregister is een onderdeel van het Basisregister Reisdocumenten. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert het Verificatieregister.

Gebruik Verificatieregister

Het register wordt gebruikt om de geldigheid van een reisdocument te controleren. Dit levert een 'hit' of 'no hit' op. Een 'hit' betekent dat het document niet in omloop mag zijn. Het Verificatieregister wordt dagelijks vanuit het Basisregister Reisdocumenten bijgewerkt. Het Verificatieregister bevat geen persoonsgegevens, alleen documentnummers.

Toegang tot Verificatieregister

Omdat het Verificatieregister alleen de nummers van reisdocumenten bevat en geen persoonsgegevens, hebben niet alleen bestuursorganen toegang tot het Verificatieregister. Ook hebben organisaties of bedrijven die beroepsmatig taken, handelingen of diensten uitvoeren (zoals uitzendbureaus en autoverhuurbedrijven) toegang. Het moet dan wettelijk zijn voorgeschreven óf van de klant worden verlangd dat deze zich identificeert met een identiteitsdocument.

Wil je toegang tot het Verificatieregister aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Certificaat Verificatieregister

Voor het Verificatieregister is een nieuw certificaat beschikbaar. Meer informatie vind je via de link in het rechtermenu. Daar kun je ook doorklikken naar Github om het certificaat te downloaden.

Scroll naar boven