Logisch Ontwerp BRP 4.3

In het Logisch Ontwerp is vastgelegd hoe de Basisregistratie Personen technisch functioneert. Organisaties die gegevens uit de BRP willen ontvangen, moeten werken met een goedgekeurd computersysteem. De eisen aan deze systemen staan beschreven in het LO. Het Logisch Ontwerp wordt regelmatig bijgewerkt. Versie 4.3 treedt in werking op 15 mei.