Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Bij het CMI kunnen burgers terecht voor: 

  • het melden van identiteitsfraude
  • tips om identiteitsfraude te voorkomen
  • advies en ondersteuning als men slachtoffer is van identiteitsfraude

Bij een melding van identiteitsfraude neemt het CMI contact op met de melder. Als dit nodig is schakelt het CMI een van de ketenpartners als de Belastingdienst, politie of RDW in.

Daarnaast levert het CMI een bijdrage aan bewustwording en preventie van identiteitsfraude met presentaties, workshops en andere voorlichtingsactiviteiten. Het CMI raadt bijvoorbeeld het gebruik van de KopieID-app aan.

Wat kun je doen bij een datalek van jouw persoonsgegevens?

Je bent door een organisatie geïnformeerd dat jouw persoonsgegevens zijn gelekt en maakt je zorgen over wat er met jouw gegevens kan gebeuren? Wij begrijpen jouw ongerustheid, en leggen je hieronder uit wat je kan doen.

Het is ieder geval belangrijk om te weten dat niet alle datalekken leiden tot identiteitsfraude.

Wanneer alleen jouw BSN bij een datalek betrokken is, is de kans op identiteitsfraude klein. Het BSN is een zogenaamd ‘informatieloos’ nummer.  Dit betekent dat er geen persoonlijke informatie, bijvoorbeeld je geboortedatum, in het BSN verwerkt is. Een persoon is daarom niet te herkennen aan een BSN. Het BSN wordt alleen door de overheid gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens en in rechtstreeks contact met jou. Het is in een geval van een datalek niet nodig om jouw BSN te laten veranderen.

Is er ook een kopie van je identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) bij het datalek betrokken?

Dan raden we je aan om uit voorzorg een nieuw identiteitsdocument aan te vragen bij je gemeente.

Is het onduidelijk welke persoonsgegevens precies bij het datalek zijn betrokken?

Ga dit na bij de desbetreffende organisatie.
Als er sprake is van misbruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Als er nog geen misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens, dan hoef je geen melding bij het CMI te doen.

Contact met het CMI

Ben je slachtoffer van identiteitsfraude? Vul dan het meldingsformulier identiteitsfraude in. Het CMI helpt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude.

Het CMI is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur tot 17.00 uur.

Telefoonnummer: 088 - 900 10 00 (lokaal tarief).