Overslaan en naar de inhoud gaan
Naslagwerk

Wat kunt u vinden op deze pagina?

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Successen 2023 Toekomst BRP

Op pagina deze pagina vind je meer informatie over de belangrijkste successen van programma 'Toekomst BRP' over het jaar 2023.

De informatie is per kwartaal opgedeeld en bevat ook verwijzingen naar oudere nieuwsberichten.

Q1: Januari - Februari - Maart

Gezagsregistratie

Pilot met 7 gemeenten voor het oplossen van verschillen tussen de Centrale Gezagsregistratie (CGR) en BRP om de kwaliteit van de registratie van het gezag over minderjarigen te verbeteren.

 

Q2: April - Mei - Juni

Bevragen bij de bron

BRP API Personen live. De API is een nieuw productvoor het opzoeken en raadplegen van personen uit de BRP en de Registratie niet-ingezetenen (RNI). Én om gebruik te maken van handige informatieproducten.

Architectuur

Oplevering Houtskoolschets voor Stelsel Doel Architectuur (SDA) van de BRP. Met daarin richtinggevende kaders, standaardisatie en lange termijn perspectief.

Q3: Juli - Augustus -September

Niet ingezetenen

Aanpassing van bestaande web-service voor het bevragen van het tijdelijk verblijfsadres van niet-ingezetenen, voor een nauwkeuriger beeld van hun verblijf in Nederland.

Verkiezingen

Om te voorkomen dat burgers dubbel kunnen stemmen bij de EU-verkiezingen is het laatste adres in het land van herkomst toegevoegd in de BRP.

Q4: Oktober - November - December

Niet ingezetenen

  • 5 gemeenten als Aangewezen bestuursorgaan(ABO) –door het kunnen aanpassen van verblijfsadresgegevens verbetert de kwaliteit van de RNI.
  • E-mail naar 120K niet-ingezetenen om hun contactgegevens op te laten nemen in de RNI. Zo kunnen we hen informeren over rechten, plichten én bereiken bij calamiteiten.
  • Start proeftuin MyInfoNL-app. Onderzocht wordt of een informatie-app bijdraagt aan betere informatievoorziening voor arbeidsmigranten.
  • Verstrekking tijdelijk verblijfsadres aan 9 pilot gemeenten voor inzicht waar arbeidsmigranten verblijven in Nederland, ter ondersteuning van gemeentelijke processen.
  • Publicatie RvIG.nl aantal RNI-inschrijvingen met een tijdelijk verblijfs-adres, zodat gemeenten inzicht hebben waar niet-ingezetenen verblijven.

Regie op gegevens

  • Aantal bewoners op één adres in Mijn Overheid zodat foutieve inschrijvingen sneller hersteld worden.
  • Experimentenbesluit bijhoudingBRP van start. Gemeenten informeren actief de bewoner als op zijn woonadres een nieuwe bewoner zich inschrijft.

Bevragen bij de bron

  • BRP API Reisdocumenten live voor het raad-plegenvan reisdocumentinformatie van een persoon.
  • BRP API Bewoning live voor het raadplegen van (historie van) bewoning van een bepaald adres.
  • Betere adreskwaliteit door koppeling Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de BRP. Dit leidt tot minder onvindbare adressen voor het bezorgen van post of andere zaken. Zo lopen burgers mogelijkbelangrijke informatie van bijvoorbeeld de overheid niet meer mis.


Download Infographic

Document

Delen

Scroll naar boven