Meldingsformulier 3: Nepprofiel op social media

Doet iemand zich voor als jou op social media? En gebruikt deze persoon jouw foto(’s) en/of jouw naam of andere persoonsgegevens? Met dit formulier kun je hiervan melding doen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). 

Je kunt dit formulier online invullen en versturen. Je krijgt per mail een bevestiging.

Meldingsformulier 3 Nepprofiel op Social Media

Persoonlijke gegevens

Je doet melding *

Doe je melding namens een ander? Vul dan hieronder eerst de gegevens van de ander in.

Gegevens benadeelde

Geslacht *
Heb je een buitenlands telefoonnummer? *

Telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent (zonder spaties of streepje)

Vul hier het contact e-mailadres in. Op dit mailadres ontvang je een afschrift van jouw melding en een reactie.

Gegevens gemachtigde

Doe je melding namens een ander, dan kan er om een machtiging worden gevraagd (alleen invullen als je namens iemand anders deze melding doet).

Geslacht gemachtigde

Telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent (zonder spaties of streepje)

Bijv. vader, moeder, zoon, dochter, partner

Omschrijving melding

Omschrijving van de middelen die volgens jou zijn gebruikt om te frauderen 

Meerdere antwoorden mogelijk

Hier duidelijk en met zoveel mogelijk feiten onderbouwd aangeven wat je hebt ontdekt, eventueel in welke registratie, hoe je dit hebt ontdekt en (als je daar een vermoeden van hebt) wat de mogelijke oorzaak hiervan is.

Welke acties heb je ondernomen om gevolgen te voorkomen/herstellen?

Beschrijf zo uitvoerig mogelijk wat je al hebt ondernomen. Welke organisaties je hebt benaderd en wat hiervan het resultaat is.

Heb je melding of aangifte gedaan bij de politie? *

Graag kopie proces-verbaal meesturen. Je kunt het als 1 bestand meesturen en anders nazenden per mail naar: cmi@rvig.nl o.v.v. jouw naam

Graag documenten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van jouw melding bijvoegen of mailen naar cmi@rvig.nl o.v.v. jouw naam

avg-nl

Informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens

‘Wij gebruiken je gegevens om jouw melding te kunnen beantwoorden en bewaren deze zo lang als nodig is in het belang van je melding. Jouw melding kan daarvoor worden doorgestuurd naar bevoegde instanties, zoals Politie, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms kan ook een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken’.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

‘Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens met jouw expliciete toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om je melding te behandelen’.

Op welke manier worden jouw gegevens verwerkt?

‘Wij gebruiken je gegevens om jouw melding te kunnen behandelen. Je melding wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Je melding kan in jouw belang worden doorgestuurd naar bevoegde instanties, zoals Politie, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, overige bijzondere opsporingsdiensten en instanties waar het CMI afspraken mee heeft. Als de informatie bruikbaar is, verwerken deze organisaties de melding in hun eigen informatiesystemen. De informatie kan worden toegevoegd aan een bestaand onderzoek of er kan een nieuw onderzoek worden gestart. Soms kan ook een oude zaak worden heropend. De instanties zijn primair zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij altijd houden aan bestaande wet- en regelgeving voor privacy en het doen van onderzoeken. Jouw persoonsgegevens worden niet door het CMI gedeeld met een internationale organisatie of buiten de EU’.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je melding zo lang als nodig is voor een goede afhandeling van de melding. Als je wil dat jouw gegevens bij het CMI verwijderd worden, dan kun je hiertoe een verzoek doen. We verwijzen je hier voor naar www.rvig.nl/privacy/cmi

Wat zijn jouw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Ondergetekende verklaart dit meldingsformulier nauwkeurig , volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.