Koen en Laura

Op basis van jouw gegevens bij verschillende overheidsorganisaties worden veel zaken geregeld.
Het is dus belangrijk dat jouw gegevens kloppen.
Soms gaat er iets fout. En dat kan vervelende gevolgen hebben.
Hoe los je dat op?
Bij Koen ging het mis met zijn huisnummer.
De ene dag was daar nog niets mee aan de hand,\Nmaar na een wijziging in de wetgeving bij de gemeente...
was het streepje in zijn huisnummer ineens verdwenen.
Met als gevolg, belangrijke post kwam niet meer aan.
Koen zocht eerst zelf naar de juiste afdeling bij de gemeente om dit op te lossen.
Bij de gemeente kwam hij helaas niet verder.
Koen deed daarom melding van de fout bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties op rvig.nl.
Medewerker Laura nam binnen een paar dagen contact op met Koen om de melding door te nemen.
Laura nam het stokje over en zocht contact met de juiste personen binnen zijn gemeente.
Ook onderzocht Laura of er misschien méér mensen waren die door deze wetswijziging in de problemen waren geraakt.
Na overleg tussen Laura, de gemeente en PostNL werden er goede bezorgafspraken gemaakt.
Ook werd de Vereniging van Nederlandse gemeenten op de hoogte gebracht...
om te zorgen dat dit probleem breder kan worden opgelost.
En de post van Koen? Die ligt weer keurig op de mat.
Missie geslaagd!