Een fout in jouw gegevens

In Nederland maken veel organisaties gebruik van overheidsregistraties. Daarin staan gegevens van burgers, bedrijven en organisaties centraal. Overheidsorganisaties gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om een uitkering te verstrekken, een verhuizing te verwerken of een rijbewijs uit te geven. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.

Staat er toch een fout in jouw gegevens? Dan moet deze snel worden hersteld. Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers en bedrijven de fout te ontdekken, onjuiste gegevens te corrigeren en problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen. Signaleren medewerkers van een overheidsorganisatie een probleem dat zij zelf niet kunnen oplossen? Dan kunnen zij ook bij ons terecht.

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is er om jou te helpen als je denkt dat jouw gegevens niet goed zijn geregistreerd bij de overheid. Als je denkt dat er iets mis is met jouw gegevens neem je altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor deze  gegevens.
 
Hieronder kun je de route zien om te kijken bij welke organisatie je terecht kunt als jij een probleem hebt met jouw gegevens bij de overheid.

Meldpunt fouten overheidsregistraties

Stap 1 / 2

Denk je dat er een fout is gemaakt met jouw gegevens in een registratie bij de overheid?

Selecteer om welke gegevens het gaat en klik op volgende:

 • Persoonlijke gegevens

  Denk hierbij bijvoorbeeld aan je naam, je adres en je burgerlijke staat. Verder vind je hier ook informatie over het donorregister: hier kun je aangeven of jouw organen en weefsels beschikbaar zijn voor donatie na je overlijden.

  Registratie persoonsgegevens: gemeenten of RvIG

  Als je in Nederland woont is de gemeente waar je staat ingeschreven in Nederland verantwoordelijk voor een goede registratie van persoonsgegevens. Als je een fout hebt ontdekt, kun je contact opnemen met jouw gemeente.

  Woon je in het buitenland? Dan kun je je melden bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) via 0031 88 900 1000 (lokaal tarief) of kijk op de website.

  Donorregister

  Als je problemen hebt met jouw donorregistratie, kun je contact opnemen met het Donorregister via 0900 821 21 66 (lokaal tarief) of kijk op de website.

 • Gegevens over inkomen, uitkering of toeslagen

  Denk hierbij aan je huurtoeslag of een uitkering zoals je WW of de AOW die je niet meer uitbetaald krijgt. Of als je het vermoeden hebt dat je inkomen misschien verkeerd geregistreerd staat.

  Belastingdienst

  De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de registratie van je inkomen en voor het toekennen van toeslagen. Als je een probleem hebt met een van deze onderwerpen, kun je dus contact opnemen met de Belastingdienst via 0800 0543 (gratis) of kijk op de website.

  Bel je vanuit het buitenland? Bel dan: 0031 555 385 385

  UWV

  Als je een probleem hebt met uitkeringen zoals de WW en de WAO kun je contact opnemen met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) via 088 898 92 94 (particulieren) of kijk op de website.

  SVB

  Voor problemen met volksverzekeringen zoals de AOW, de Kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB) kun je terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website voor een telefoonnummer van een vestiging bij jou in de buurt.

  DUO

  Als het gaat om problemen met je studiefinanciering of het terugbetalen van je studieschuld kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via 050 599 77 55 (lokaal tarief) of kijk op de website.

 • Gegevens van woning, bedrijfspand of perceel

  Als je een eigen woning of een perceel hebt en je denkt dat deze niet goed zijn geregistreerd bij de overheid. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een verkeerd adres bij jouw woning of een verkeerde weergave van de grenzen van jouw perceel.

  Kadaster

  Het Kadaster is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens die gaan over de eigendom van gebouwen en percelen. Daarnaast kun je ook bij het Kadaster terecht met problemen over de registratie van hypotheken, beslagen en kadastrale grenzen.

  Via het Kadaster kun je een melding doen als je een probleem hebt met deze gegevens.

  Neem contact op met het Kadaster via 088 183 22 00 (lokaal tarief) of kijk op de website.

  Gemeente

  Als je een probleem hebt met de WOZ-waarde van jouw pand kun je terecht bij de gemeente waar het pand staat. De gemeente waar jouw woning of bedrijfspand staat is verantwoordelijk voor gegevens over gebouwen. Denk hierbij aan het adres, het bouwjaar en de gebruiksfunctie.

  Als je een probleem hebt dat is veroorzaakt door de gegevens van het gebouw zoals het adres of het bouwjaar, dan kun je dit melden in de BAG-viewer via de website.

  Gaat jouw probleem over de weergave op kaarten die de overheid gebruikt dan kun je dit melden via de website van Verbeter de kaart.

 • Bedrijfsgegevens

  Denk je dat de gegevens van jouw bedrijf niet goed zijn geregistreerd? Het kan hierbij gaan om een grote BV, maar ook de gegevens van een ZZP’er staan geregistreerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de officiële zetel van je bedrijf of het adres.

  Kamer van Koophandel

  De gegevens van bedrijven worden geregistreerd door de Kamer van Koophandel. Als je een probleem hebt met de registratie van bedrijfsgegevens kun je contact opnemen met de Kamer van Koophandel (KvK). Neem contact op met de KvK via 088 585 15 85 (lokaal tarief) of kijk op de website.

 • Voertuiggegevens

  Hierbij gaat het om alle gegevens over je voertuig. Denk hierbij aan kentekengegevens en gegevens over de verzekeringen die zijn afgesloten voor voertuigen.

  RDW

  De RDW is de verantwoordelijke organisatie voor alle gegevens over voertuigen. Heb je dus een probleem met de gegevens van een voertuig, dan kun je contact opnemen met de RDW.

  Neem contact op met de RDW via 088 008 74 47 (lokaal tarief) of kijk op de website.

 • Opleidingsgegevens

  De meeste opleidingen die je hebt gevolgd zijn geregistreerd. Denk hierbij aan je middelbare school en vervolgopleidingen aan het MBO, HBO of de Universiteit.

  DUO

  De meeste diploma’s die in Nederland zijn gehaald, zijn opgenomen in het Diplomaregister. Voor problemen met je behaalde diploma’s kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Neem contact op met DUO via 050 599 77 55 (lokaal tarief) of kijk op de website.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

  Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties kan jou alleen helpen als je melding gaat over gegevens die zijn opgenomen in een registratie bij de overheid. Als dit niet het geval is, dan kunnen wij jouw melding niet in behandeling nemen.

  Denk je dat jouw probleem wel is veroorzaakt door een registratie bij de overheid en kom je er niet uit met de opties in het schema? Neem dan contact op met RvIG via www.rvig.nl/contact.

Stap 2 / 2

Ben je niet geholpen met bovenstaande contactinformatie?

 • Neem contact op met het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Wij kunnen dan meedenken bij welke organisatie jij je kunt melden.

  Naar contact
 • Vul het meldingsformulier in om je melding in te dienen bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Wij nemen dan contact op om je verder te helpen.

  Meldingsformulier