Overslaan en naar de inhoud gaan

Basisregistratie Personen

Intro

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens geregistreerd van inwoners van Nederland en van personen die Nederland hebben verlaten. Ook personen die in het buiteland wonen en een relatie hebben met de Nederlandse overheid staan in de BRP. Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers bij in de BRP. Als je bijvoorbeeld trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast.

Het is belangrijk dat de overheid de juiste gegevens van haar burgers heeft. Bijvoorbeeld om een paspoort te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Ook andere organisaties gebruiken persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op jouw situatie.

Veel overheidsinstellingen hebben
persoonsgegevens van je nodig.

Om een paspoort of een rijbewijs
te maken bijvoorbeeld...

maar ook om te bepalen of jij recht
hebt op een uitkering...


of om jouw stembiljet op te sturen.

Om ervoor te zorgen dat je niet telkens opnieuw
je gegevens hoeft door te geven...

staan ze geregistreerd in de Basisregistratie Personen...

de BRP.

Ze zijn gekoppeld aan je Burgerservicenummer...

je BSN.

In de BRP staan je persoonsgegevens,
zoals je naam...

je geboortedatum en je nationaliteit.

Ook staat er in waar je woont...

en wie je ouders, je partner en je kinderen zijn.

Dit geldt voor iedereen die in Nederland woont...

maar ook als je Nederland hebt verlaten.

Of als je hier korter dan vier maanden woont...

voor bijvoorbeeld werk of studie.

De gemeente waar je woont is
verantwoordelijk voor de registratie.

Daarom geef je veranderingen in je situatie
altijd aan je gemeente door.

Zoals een verhuizing of geboorte.

De gemeente slaat je gegevens veilig op...

en zorgt voor een kopie naar
de centrale databank van de BRP.

Vanuit die centrale databank krijgen alle
overheidsorganisaties die dat moeten weten...

automatisch een bericht als er iets
in jouw gegevens is gewijzigd.

Iedereen die het moet weten, heeft zo altijd
jouw juiste en actuele gegevens.

Geen zorgen voor jou dus!

Verantwoordelijke voor die veilige opslag
én voor de uitwisseling van al deze gegevens...

is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens...

RvIG.

RvIG waarborgt je privacy...

en zorgt ervoor dat instellingen enkel toegang
krijgen tot die gegevens...

die zij nodig hebben om hun
wettelijke taak uit te voeren.

Ook doet RvIG samen met de gebruikers
van de BRP aan kwaliteitsbewaking...

en werkt aan verbetering en uitbreiding van de BRP.

Zo krijg jij beter zicht op wie jouw gegevens gebruikt...

en hoe je ze kunt updaten en corrigeren.

Wil je meer weten?

Kijk op de website van RvIG: www.rvig.nl.

Nieuws

 • Zelfevaluatie 2024: Invullen vragenlijsten van start via de kwaliteitsmonitor en de ENSIA-tool

  Op 1 juli is de zelfevaluatiecyclus BRP over 2024 voor alle Nederlandse gemeenten gestart.
  Jaarlijks voeren de gemeenten een verplicht onderzoek uit naar de inrichting, werking en beveiliging van de basisregistratie. Ook onderzoeken zij de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Een belangrijk onderdeel van de zelfevaluatie BRP is het invullen van de vragenlijsten in de kwaliteitsmonitor.

 • Nieuw model paspoort en identiteitskaart per 30 september

  Op 30 september 2024 introduceren we een nieuw model van het paspoort en de identiteitskaart. Dat doen we om deze documenten veilig en betrouwbaar te houden. Tijdens de introductie hoeven de balies niet dicht. De levering van de documenten is wel anders.

 • Nieuw autorisatiebesluit voor gemeenten

  Op 1 juli zijn de eerste gemeenten geautoriseerd volgens het nieuwe autorisatiebesluit voor gemeenten. Voor een aantal wettelijke taken mogen zij gegevens opvragen van inwoners van andere gemeenten en van niet-ingezetenen.

Scroll naar boven