Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoeken in

Caribisch deel Koninkrijk - informatie voor burgers

Intro

RvIG versterkt en bewaakt de kwaliteit van de bevolkingsadministratie in het Caribische deel van het Koninkrijk. Door een betere administratie op de eilanden ontstaan er ook betere basisvoorzieningen voor de bewoners.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, RvIG...
werkt op verschillende vlakken samen...
met het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Het Caribisch deel bestaat uit zes eilanden.
Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn, net als Nederland, zelfstandige landen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn bijzondere gemeenten van Nederland.
Samen heten zij: Caribisch Nederland.
Ze worden ook wel de BES-eilanden genoemd.
De zes eilanden zijn zelf verantwoordelijk...
voor het registreren van de persoonsgegevens van hun inwoners.
Dit doen Aruba, Curaçao en Sint Maarten op basis van eigen wetgeving.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties...
is verantwoordelijk voor de wetgeving voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
De registratie van persoonsgegevens van de eilanden...
vindt plaats in een systeem waar alle eilanden gebruik van maken: de PIVA.
PIVA staat voor Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba.
RvIG zorgt ervoor dat de PIVA’s zowel onderling kunnen communiceren...
als met de Basisregistratie Personen in Europees Nederland.
Binnen het Koninkrijk is de hoofdregel dat iemand geregistreerd mag staan als inwoner...
in één persoonsadministratie.
Als personen tussen de eilanden of naar Nederland verhuizen...
verhuizen de geregistreerde gegevens ook gewoon mee.
Dit voorkomt dat burgers steeds opnieuw informatie moeten aanleveren.
RvIG beheert de centrale database...
waarin een kopie van de PIVA’s van de BES-eilanden is opgeslagen.
RvIG verstrekt deze persoonsgegevens...
aan geautoriseerde instanties...
zoals de Belastingdienst Caribisch Nederland en de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze overheidsorganisaties...
gebruiken de persoonsgegevens in hun dienstverlening aan de burger.
Het is van belang dat de gegevens correct zijn en van goede kwaliteit.
RvIG toetst daarom periodiek of de gegevens in de centrale voorziening en de PIVA’s gelijk zijn.
Om de kwaliteit van de PIVA’s te versterken...
deelt RvIG kennis...
en organiseren we 2 keer per jaar het PIVA platform waaraan alle 6 de eilanden deelnemen
Samen werken we bijvoorbeeld aan het voorkomen van identiteitsfraude...
door middel van voorlichtingscampagnes voor burgers.
RvIG verzorgt ook de infrastructuur en technische voorzieningen...
voor de uitgevende instanties van Nederlandse paspoorten en Caribische identiteitskaarten.
En met de jaarlijkse zelfevaluatie reisdocumenten...
zorgt RvIG ervoor...
dat de kwaliteit van de aanvraag en uitgifte van deze documenten wordt gewaarborgd.
Zo werken we samen aan een goede dienstverlening aan de burger.
Meer weten? Kijk op RvIG.nl.

Vragen?

088 900 1000
Maandag - Vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Nieuws

  • Caribische studenten krijgen eerder een burgerservicenummer

    Aankomend studenten uit Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Aruba, Curaçao of Sint Maarten krijgen vanaf 1 april een burgerservicenummer (BSN) bij de aanvraag van studiefinanciering. Hierdoor kunnen ze al in het Caribisch gebied een aantal zaken voor hun studie regelen.

  • Vervanging servercertificaten PIVA-V

    Op donderdag 16 november verlopen de servercertificaten van PIVA-V. Op woensdag 15 november vervangt RvIG om 8.00 uur het huidige servercertificaat van de PIVA-V proefomgeving en productieomgeving.

  • Wetsvoorstel invoering Burgerservicenummer en voorzieningen digitale overheid voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in consultatie

    Vijf wetswijzigingen regelen dat de Openbare Lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba het BSN voor inwoners kunnen registreren en mogen verwerken, waardoor het wettelijk mogelijk is om voorzieningen van de digitale overheid, zoals het inlogmiddel DigiD, in te voeren. Met een DigiD kunnen inwoners bij overheidsorganisaties in Europees en Caribisch Nederland online inloggen en zaken regelen. Een belangrijke stap voorwaarts in de ambitie van het kabinet om de dienstverlening van de overheid te digitaliseren en gelijkwaardig te maken aan die van Europees Nederland.  Vandaag start de internetconsultatie van het wetsvoorstel, gelijktijdig wordt het voor advies aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de Commissie Bescherming Persoonsgegevens BES voorgelegd. Beoogd is dat de wetswijzigingen in 2025 ingaan. 

Scroll naar boven