In Caribisch Nederland wordt, net als in de Basisregistratie Personen in Nederland, van iedere ingeschrevene gegevens vastgelegd op een persoonslijst. Dit systeem staat bekend als Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA).