Veelgestelde vragen opname levenloos geboren kind in PIVA BES

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het voor ouders die dat wensen, mogelijk om hun levenloos geboren kind te laten registreren in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Ook kinderen die voor deze datum levenloos geboren zijn kunnen worden opgenomen in de PIVA.

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over opname levenloos geboren kind in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voor het registeren van een levenloos geboren kind in de PIVA gelden de volgende voorwaarden:

  • De ouder staat ingeschreven als ingezetene in de PIVA op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Het verzoek wordt door de ouder zelf gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.
  • Het verzoek wordt gedaan bij de afdeling burgerzaken/Census Office van het eiland waar de verzoekende ouder staat ingeschreven.
  • Het verzoek wordt schriftelijk gedaan, tenzij dit digitaal mogelijk is gemaakt door de betrokken afdeling Burgerzaken/Census Office van het eiland.
  • Voor de registratie is er bewijsstuk nodig waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is.

Algemeen

Voorwaarden in geval van geboorte binnen het Koninkrijk

Voorwaarden in geval van geboorte in het buitenland

Akten

Naamgeving

Wie kan een verzoek indienen?

Inzien gegevens

Uittreksel

Registratie Levenloos geboren kind bij verhuizing binnen het koninkrijk

Meer informatie