Veelgestelde vragen opname levenloos geboren kind in PIVA BES

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het vanaf 1 januari 2022 voor ouders die dat wensen, mogelijk om hun levenloos geboren kind te laten registreren in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). Ook kinderen die voor deze datum levenloos geboren zijn kunnen worden opgenomen in de PIVA.

Op deze pagina staan de veelgestelde vragen over opname levenloos geboren kind in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Algemeen

Voorwaarden in geval van geboorte binnen het Koninkrijk

Voorwaarden in geval van geboorte in het buitenland

Akten

Naamgeving

Wie kan een verzoek indienen?

Inzien gegevens

Uittreksel

Registratie Levenloos geboren kind bij verhuizing binnen het koninkrijk

Meer informatie