Logisch Ontwerp BES

De bevolkingsadministratie van Caribisch Nederland moet aan bepaalde eisen voldoen. Welke eisen dat zijn, staat in het Logisch Ontwerp Bonaire, Sint Eustatius, Saba (LO BES). Het LO BES is gebaseerd op het Logisch Ontwerp Gemeentelijke Basisadministatie Persoonsgegevens (LO GBA) dat in Nederland wordt gebruikt.

Logisch Ontwerp BES

Het LO BES zorgt ervoor dat de eilanden op dezelfde manier persoonsgegevens bijhouden. En dat de persoonsgegevens in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba-Verstrekkingen (PIVA-V) gelijk zijn aan die in de PIVA’s van de 3 eilanden. Het LO BES bevat ook regels voor de vestrekking van gegevens uit PIVA-V. Het LO BES geldt vanaf 10 januari 2010 en is een aantal malen gewijzigd.

Logisch Ontwerp BES en Logisch Ontwerp GBA Nederland

Het LO BES is gebaseerd op het LO GBA dat in Nederland wordt gebruikt. De Wet basisadministraties persoonsgegevens BES waar het LO BES een onderdeel van is, is namelijk gebaseerd op de wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Personen (BRP), waar het LO GBA onderdeel van is. Het informatiesysteem waarmee de BES-eilanden hun bevolkingsadministraties bijhouden, is gebaseerd op de systemen waarmee de gemeenten in Nederland dat doen.

Regels Logisch Ontwerp BES voor groot deel gelijk aan Logisch Ontwerp GBA

De regels in het LO BES zijn voor een groot deel gelijk aan die in het LO GBA. Maar soms wijken de regels af. Ook de verzamelingen gegevens van personen (persoonslijsten) in de PIVA verschillen op een aantal punten van die in de BRP.

Logisch Ontwerp BES versie 1.5

Met ingang van 2 januari 2022 geldt versie 1.5 van het Logisch Ontwerp BES (LO BES).

De belangrijkste veranderingen in deze versie zijn:
1.    Registratie van Levenloos geboren kinderen;
2.    De doorwerking van enkele wijzigingen uit het LO GBA 3.14 (schrijfwijze adellijke titels/predicaten, schrijfwijze ‘predicaat’, nieuwe waarde voor adres in onderzoek, webservice Opvragen A-nummervoorraad, eisen wachtwoorden GBA-V.)