Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA)

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste 3 landen vormen samen met de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van het Koninkrijk. De 3 bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland en zijn onderdeel van het Nederlandse staatsbestel.

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en de Caribische landen (Aruba, Sint Maarten en Curaçao) houden een eigen bevolkingsadministratie bij: de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA). De eilanden wisselen persoonsgegevens uit met elkaar en met Nederlandse gemeenten.

PIVA

De PIVA’s van de 6 Caribische eilanden bevatten de persoonsgegevens (persoonslijsten) van de inwoners die op het betreffende eiland zijn ingeschreven. De PIVA is vergelijkbaar met de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland. De naam PIVA bestond al voor de splitsing van de Nederlandse Antillen in de Caribische landen en Caribisch Nederland in 2010.

Zowel de Caribische landen als Caribisch Nederland hebben een eigen wetgeving voor de registratie van persoonsgegevens. In Caribisch Nederland geldt de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES.

De persoonslijsten in de PIVA’s en de BRP komen grotendeels overeen. Maar er zijn ook enkele verschillen. Deze verschillen zijn opgenomen in de tabel Verschillen Persoonslijst GBA - PIVA.

Uitleg van het PIVA-stelsel

In de afbeelding PIVA-stelsel wordt een beeld van geschetst van de uitwisseling van de persoonsgevens in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba.

PIVA-platform

De afdelingen Burgerzaken van Caribisch Nederland en de Caribische landen overleggen tweemaal per jaar met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, Centric, de Rijksdienst voor Caribisch Nederland, de Kabinetten van Gouverneur en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. De partijen overleggen over ontwikkelingen rond burgerzaken, reisdocumenten en beleid. Het PIVA-platform vindt plaats op een van de eilanden.