Het centrale systeem van 3 PIVA's: de PIVA-V

Caribisch Nederland verstrekt persoonsgegevens uit de PIVA’s aan instellingen die de gegevens nodig hebben om hun wettelijke taak te kunnen uitvoeren, zoals de Belastingdienst. Deze uitwisseling van gegevens moet zo goed en soepel mogelijk verlopen. Daarom is er een centraal systeem met alle persoonslijsten uit de 3 PIVA’s: de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba Verstrekkingen, afgekort: PIVA-V.

Gegevens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wijzigen er gegevens in een van de persoonslijsten (verzamelde gegevens van een persoon), dan sturen Bonaire, Sint Eustatius en Saba een geheel nieuwe persoonslijst naar de PIVA-V. De PIVA-V bevat geen gegevens van personen uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Beheer PIVA-V systeem

De PIVA-V is een centrale database. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert het systeem en verstrekt op verschillende manieren gegevens aan overheidsinstanties. Bijvoorbeeld via selectie.