Registratie in PIVA en BRP bij verhuizingen

Verhuizingen tussen Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland worden geregistreerd als immigratie of emigratie. Dat geldt ook voor verhuizingen tussen de 6 eilanden. Dat komt doordat de bevolkingsadministraties (PIVA’s) op de eilanden en de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland gescheiden bevolkingsadministraties zijn.

Uitwisseling persoonsgegevens

Nederlandse gemeenten, de BES-eilanden en de Caribische landen wisselen onderling persoonsgegevens uit. Dit bevordert de kwaliteit van de persoonsgegevens in de basisadministraties, voorkomt dubbele inschrijvingen en is nodig in verband met de verhuizingen tussen de verschillende delen van het Koninkrijk. Zie voor meer informatie de circulaire Uitwisseling van persoonsgegevens binnen het Koninkrijk.

PIVA-GBA koppeling

Persoonsgegevens in de 6 PIVA’s en in de BRP worden uitgewisseld via de PIVA-GBA koppeling (PGK-module). Is de aangifte van vertrek verwerkt in de PIVA of BRP, dan verzendt het burgerzakensysteem de persoonslijst naar de PGK-module. Meldt de burger zich voor inschrijving in de gemeente of op het eiland van vestiging, dan haalt het systeem daar de persoonslijst op uit de PGK-module. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert de PGK-module.

Persoonsnummer (A-nummer)

Is de verhuizing een eerste inschrijving, dan maakt de gemeente of het eiland van vestiging een nieuwe persoonslijst (set persoonsgegevens) aan. Die is gebaseerd op de persoonslijst uit de gemeente of het eiland van vertrek. Het A-nummer uit die lijst wordt overgenomen op de nieuwe persoonslijst. Het eerste A-nummer dat aan de persoon is toegekend, wordt altijd gebruikt. De datum van de eerste inschrijving en de oude adresgegevens worden niet overgenomen. 

Persoonsgegevens tegelijk in BRP en PIVA

Omdat de BRP en PIVA gescheiden administraties zijn, kan een persoon tegelijk in de BRP en in de PIVA ingeschreven staan. Maar er is altijd 1 actueel adres. Een persoon kan dus niet in beide administraties zijn ingeschreven met meerdere actuele adressen. Is dat wel het geval, dan gaat het om een dubbelopneming die hersteld moet worden. De procedure daarvoor is te vinden in de Handleiding Uitvoeringsprocedures.

Procedures verhuizingen tussen BRP en PIVA

De procedures voor verhuizingen tussen de BRP en PIVA vindt u in de Handleiding Uitvoeringsprocedures (paragraaf 7.21).