Reisdocumenten en identiteitsdocumenten Caribisch Nederland en Caribische landen

In het Caribisch deel van het Koninkrijk worden Nederlandse paspoorten verstrekt, en Nederlandse Identiteitskaarten met een inlogfunctie (NIK). De NIK kan alleen aangevraagd worden door burgers die een burgerservicenummer hebben. Daarnaast heeft Ieder eiland een eigen identiteitsdocument, de sédula. De sédula is geen geldig identiteitsdocument in Nederland. De  NIK is geen geldig identiteitsdocument in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Reisdocumenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk

De uitgifte van reisdocumenten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) is zoveel mogelijk gelijk aan de uitgifte van reisdocumenten in Nederlandse gemeenten. In Nederland zijn de burgemeesters verantwoordelijk voor uitgifte. In Caribisch Nederland is dat de gezaghebber en in de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) is  dit de Gouverneur.  

De aanvraag en uitgifte van reisdocumenten in Caribisch Nederland is geregeld in de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN). De aanvraag en uitgifte voor de Caribische landen is geregeld in de Paspoortuitvoeringsregeling Caribische landen (PUCAR).

Sédula Caribisch Nederland

Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben elk een eigen identiteitskaart, de sédula. De sédula wordt uitgegeven door de afdelingen burgerzaken. De apparatuur voor het aanvragen en maken van de sédula valt onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Wet identiteitskaarten BES). De sédula heeft het formaat van een creditcard en bevat het eilandwapen.

De volgende personen zijn verplicht een Sédula  aan te schaffen:

  • alle ingezetenen die in de basisadministratie persoonsgegevens (PIVA) zijn ingeschreven;
  • personen met de Nederlandse nationaliteit;
  • legale vreemdelingen;
  • personen van 12 jaar of ouder.

De sédula die in Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt uitgegeven, is alleen geldig op het betreffende eiland. Bij verhuizing naar een ander eiland moet een nieuwe sédula worden aangevraagd.

De sédula dient ook als vreemdelingendocument en als zorgpas.

Sédula Caribische Landen

De 3 Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) hebben elk een eigen sédula. De landen bepalen ieder hun eigen beleid voor de sédula. De sédula van de Caribische landen lijkt sterk op dat van Caribisch Nederland. 

Sédula en de Nederlandse Identiteitskaart

Met de sédula kan niet naar Nederland worden gereisd. De sédula is daar ook niet geldig als identiteitsbewijs. Met de NIK kan niet naar Caribisch Nederland of naar de Caribische landen worden gereisd. De NIK kan daar ook niet als identiteitsbewijs worden gebruikt. Voor reizen tussen het Europese en het Caribische deel van het Koninkrijk is dus altijd een paspoort nodig.