Is het Burgerservicenummer (BSN) geldig en ingevoerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Het BSN wordt niet verstrekt in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Personen die wonen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar die op enig moment zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen, beschikken wel over een BSN.