Kan een houder van een sédula binnen het Koninkrijk reizen op vertoon van zijn sédula?

Toelichting vraag

In het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) niet verstrekt maar geldt de zogenaamde sédula. De sédula is een identiteitsdocument. Kan een houder van een sédula binnen het Koninkrijk reizen op vertoon van zijn sédula?

Antwoord

Nee, de sédula heeft alleen werking binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk.  Met de sédula kan binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk in beperkte mate worden gereisd.