Kan onze afdeling Burgerzaken toegang krijgen tot PIVA-V (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba – Verstrekkingen)?

Ja, als uit je wettelijke taken blijkt dat je recht heeft op gegevens uit de PIVA’s van de bijzondere gemeenten kun je deze verstrekt krijgen. Je moet daarvoor een autorisatieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).