Kan onze afdeling Burgerzaken toegang krijgen tot PIVA-V (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba – Verstrekkingen)?

A. Ja, als uit uw wettelijke taken blijkt dat u recht heeft op gegevens uit de PIVA’s van de bijzondere gemeenten kunt u deze verstrekt krijgen. U moet daarvoor een autorisatieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).