Waar moet de PIVA-persoonslijst opgevraagd worden als een persoon zich in een andere gemeente meldt dan de gemeente die hij bij zijn vertrek uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland heeft aangegeven?

De BRP-ambtenaar (Basisregistratie Personen) van de gemeente waar de aangifte is gedaan, stuurt in dit geval aan de PGK-module (PIVA-GBA-Koppeling) een Vb01-bericht met het verzoek de persoonsgegevens van deze persoon te verstrekken.

In dit verzoek staan in ieder geval voldoende gegevens voor een unieke identificatie van de persoon. ( Handleiding Uitvoeringsprocedures 7.21).