Waar moet de PIVA-persoonslijst opgevraagd worden als een persoon een jaar na uitschrijving uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland zich in Nederland meldt?

De PIVA-persoonslijst (Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba) wordt een jaar na uitschrijving verwijderd uit de PGK-module (PIVA-GBA-Koppeling).

De BRP-ambtenaar (Basisregistratie Personen) neemt contact op met de bijhouder van de PIVA-administratie van het eiland van vertrek en vraagt daarbij de persoonsgegevens van betrokkene op, waaronder het A-nummer ( Handleiding Uitvoeringsprocedures 7.21).